ERP systém IFS pro odvětví letectví a obrany

IFS nabízí jednotné projektově orientované ERP řešení pro výrobce v oblasti letectví a obrany (Aerospace & Defense). Toto řešení v sobě spojuje široké nástroje pro projektové řízení integrované přímo v ERP systému s možností řízení kompletního životního cyklu složitých vyvíjených a vyráběných produktů – od obchodu, přes návrh a vývoj, výrobu až po servisní služby nebo generální opravy. To vše propojené s finanční kontrolou a přehledy, efektivní logistikou nebo řízením lidských zdrojů.

Zrychlete výrobu a servis! Každý den o 28 % více dokončených pracovních příkazů díky systému IFS.

Klíčové funkčnosti pro výrobní firmy v oblasti letectví a obrany:

 • Kompletní řízení životního cyklu produktu: Výběrové řízení – Návrh řešení – Získání projektu – Výroba – Montáž – Uvedení do provozu – Údržba.
 • Kombinace různých typů výroby v rámci jednoho systému (vývoj na zakázku, montáž na zakázku, konfigurace na zakázku, apod.).
 • Víceúrovňová sledovatelnost jednotlivých součástí – sériových čísel – v průběhu celého životního cyklu produktu s důrazem na správné řízení a zachycení konstrukčních i projektových změn.
 • Nástroje pro sledování, řízení a vyhodnocování kvality v celém výrobním procesu. Řízení neshod a podpora pro nápravná a preventivní opatření (CAPA).
 • Projektové řízení jako zastřešující součást všech ostatních procesů poskytuje pohled na kompletní zakázku včetně předvýrobních etap (vývoj a konstrukce).
 • Jednotný přístup ke sledování kapacity zdrojů (lidí, pracovišť, nástrojů), ve kterém se agregují kapacitní požadavky z různých oblastí systémů (projekty, výroba, servis, lidské zdroje, aj.).
 • Podpora pro všechny úrovně výrobního plánování – od strategického kapacitního plánování až po podrobné dílenské řízení. Integrovanou součástí je i pokročilý nástroj pro plánování do omezených kapacit.
 • Plně integrované CRM pro řízení vztahu se zákazníky odkudkoliv a kdykoliv.
 • Integrovaný Document management systém pro řízení výkresové dokumentace, směrnic, certifikátů, atestů apod.
 • Pokročilé nástroje pro údržbu vlastních výrobních zařízení.
 • Plnohodnotný integrovaný WMS pro řízení skladů s využitím čárových kódů.
 • Integrovaná podpora poprodejních a servisních služeb.
 • Podpora pro řízení více společností s různými legislativami, včetně jejich konsolidace.
 • Multijazyčnost.

Chcete se dozvědět další důvody, proč si zvolit ERP systém IFS Cloud jako pevný základ vašeho digitalizovaného podniku?

Stáhněte si brožuru
Jak dosáhnout větší flexibility výroby v leteckém a obranném průmyslu

Když se společnosti, které působí v oblasti leteckého a obranného průmyslu snaží vybrat nejvhodnější podnikový software pro podporu svých operací, stojí před nimi klíčová rozhodnutí. Vybrat správný ERP systém může být velmi náročné, protože musí pečlivě zhodnotit, zda daný software odpovídá jejich individuálním potřebám.

Přečtěte si o čtyřech nezbytných „stress testech“ ERP, na které by měly společnosti myslet, pokud chtějí transformovat své podnikové operace:

 • Vhodnost pro průmyslové účely.
 • Propojení s chytrou výrobou.
 • Zrušení izolovaných dílčích celků pro správné rozhodování.
 • Zjednodušení složité compliance.

  Reference pro odvětví letectví a obrany

  IFS je předním dodavatelem ERP systému pro výrobce v oblasti letectví a obrany a spolupracuje s významnými světovými výrobci:

  1 1
  SAAB AB
  Významný výrobce letadel a zbraní sídlící ve Švédsku.
  2 2
  GENERAL DYNAMICS
  Konglomerát zabývající se vojenskou výrobou a výzkumem.
  3
  LOCKHEED MARTIN
   Největší vojenský dodavatel na světě.
  4 1
  BABCOCK INTERNATIONAL
  Poskytovatel inženýrských a technologických služeb v oblasti obrany a letectví.
  ➔ VIDEO

  Jste připraveni začít? Kontaktujte nás!

  Domluvte si schůzku nebo nám pošlete Váš dotaz online!