IFS ENGINEERING

Inženýrské komponenty IFS Enginnering usnadňují specifikaci a konfiguraci konstrukčních prvků, výrobků, sestav a zařízení. Zajišťují kvalitu zefektivněním správy veškeré související dokumentace včetně revizí. Kdokoliv v rámci organizace získá potřebné informace průběžně poskytující aktuální data nezbytná pro technická, administrativní nebo finanční rozhodnutí. Integrace procesů nákupu, inženýrského vývoje a výroby poskytuje skutečně ucelený obrázek o celé společnosti.

PROJEKTOVÉ DODÁVKY

IFS Projektové dodávky vám umožňují koordinovat komplexní dodávky během celého jejich životního cyklu – od nabídky, detailního návrhu, nákupu, výroby a/nebo montáže až po instalaci, testování, dodání, poprodejní podporu a údržbu.

UVEDENÍ DO PROVOZU

IFS Uvedení do provozu vám umožňuje zajistit, aby veškeré části zařízení nebo průmyslového závodu byly navrženy, instalovány, testovány, provozovány a spravovány v souladu s provozními požadavky vlastníka nebo koncového klienta po bezpečné a řádné předání. To můžete provést v aplikaci například prostřednictvím balíčků mechanického dokončení a seznamů úkolů (známých také jako soupisy nedodělků).

KOMPATIBILNÍ JEDNOTKY

IFS Kompatibilní jednotky umožňuje spravovat sadu operací, dílů, standardních činností, nástrojů nebo zařzení atd., pro konkrétní úkol (například instalace transformátoru). Je také možné vytvořit projekt a odhad potřebného materiálu ve více revizích a pracovat s nimi během celého životního cyklu, od plánu přes realizaci po redesign nebo vyřazení z provozu. Pomocí konfigurátoru je navíc možné spravovat šablony pro vytvoření kompatibilního produktu.

KONSTRUKCE MAJETKU

IFS Konstrukce majetku poskytuje výkonné nástroje pro konstrukční procesy a podporu pro spolupráci přes internet. Jedná se o multidisciplinární konstrukční rámec pro tvorbu a spravování informací o objektech v podniku, rozvodných sítích, optických sítích a mnoha dalších typech budov a zařízení. Můžete přímo importovat informace o projektu od dodavatelů a konzultantů. Je úzce spojen s IFS Projekt a IFS Nákup a efektivně podporuje projekty EPCI a řízení materiálu. Spolu s IFS Údržba poskytuje kompletní podporu životního cyklu majetku, aniž by došlo k narušení procesů údržby, a to dokonce i pro rozsáhlé inovační projekty.

ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ

IFS Změnové řizení usnadňuje a urychluje vaše procesy konstrukčních změn. Umožňuje vám přijímat, prohlížet, kontrolovat a schvalovat změny před implementací objednávek konstrukčních změn.

PDM KONFIGURACE

IFS PDM Konfigurace podporuje konstrukční návrh, kontrolu konfigurace a sledování položek a výrobků. Pokročilé funkce pro správu revizí vám pomohou vyhovět přísným požadavkům nařízení a směrnic. Účinné vyhledávání „best-fit“ (nejlépe vyhovující) a funkce kopírování vám umožní opakovaně použít položky a návrhy a usnadnit tak standardizaci výrobků a součástek.

InfoConsulting