IFS MAINTENANCE

Komponenty údržby IFS Maintenance jsou částí kompletního systému správy provozních prostředků (EAM), který vám umožňuje předvídat náhlé změny poptávky ve světě a přizpůsobit se jim. S řešením se snadno pracuje a nabízí komplexní a hlubokou funkčnost, jakou potřebujete pro každodenní údržbu i průběžný rozvoj a zdokonalování.

CELKOVÁ EFEKTIVITA ZAŘÍZENÍ

IFS Celková efektivita zařízení vám umožňuje zvýšit výnosy tím, že zjednodušíte vyhodnocování navrhovaných vylepšení výkonnosti zařízení a najdete rovnováhu mezi KPI tak, aby fungovaly co možná nejefektivněji. Spravuje všechny provozní události, jako jsou například dostupnost, výkonnost, kvalita a OEE. Toto řešení má snadno použitelné grafické rozhraní určené pro operátory a procesní inženýry.

B2B CONTRACTING

IFS B2B Contracting umožňuje pomocí portálu pro spolupráci komunikovat se schválenými subdodavateli, provádět úhrady za služby a řídit outsourcing. Lze snadněji porovnat nabídky, získat lepší ceny a snížit náklady na správu. Kvalitu údajů také zlepšuje potřeba zadávat informace pouze jednou. Vítězní dodavatelé získají přístup k podrobným instrukcím a prostřednictvím portálu reportují provedení úkolů. Všechna data dokončených prací jsou pak dostupná z jednoho místa.

GENERÁLNÍ OPRAVY

IFS Generální opravy pomáhá poskytovat vynikající služby zákazníkům a snižovat náklady prostřednictvím štíhlejších a efektivnějších operací MRO. Sladěním personálu, materiálu a dalších požadavků na zdroje lze spolehlivě plnit termíny a zrychlit obrátky.

GENERÁLNÍ OPRAVY

IFS Správa vozového parku usnadňuje a zefektivňuje integrovanou správu vozového parku a konfigurace a také zajištění shody s nařízeními. Podporuje kontrolu položek s výrobním číslem, provozní plánování, plánování preventivní údržby a řízení změn.

PREVENTIVNÍ ÚDRŽBA

IFS Preventivní údržba vám pomáhá spravovat plán pravidelné preventivní údržby. Můžete organizovat a připravovat všechny druhy úkolů v zařízení. Můžete také plánovat úkoly dle vlastních parametrů údržby, jako je stav stroje, konkrétní události, kalendář nebo dokonce i to, zda danou úlohu má vykonat zaměstnanec nebo dodavatel.

PLÁNOVÁNÍ ÚDRŽBY

IFS Plánování údržby vám umožňuje plánovat zdroje efektivněji zjednodušením plánování pracovních objednávek a plánování činností, přičemž poskytuje obvyklý způsob plánování preventivní údržby a zahájení opravné údržby. Grafické rozhraní s funkcí přetažení (drag-and-drop) vám umožňuje provádět změny rychle a jednoduše. Díky integraci s IFS Human Resources™ můžete automaticky porovnávat potřeby zaměstnanců s dostupností různých kompetencí. Navíc je u náročnějších činností údržby podporováno plánování s omezenými zdroji pro pracovní objednávky.

PRACOVNÍ OBJEDNÁVKA

IFS Pracovní objednávka zefektivňuje vaše operace údržby, snižuje přímé a nepřímé náklady a redukuje ztrátu výnosů způsobenou prostoji. Spravuje všechny úkoly ovlivňující organizaci údržby – hlášení chyb, přípravu, plánování, plnění a konečné vykazování.

LINIOVÁ ZAŘÍZENÍ

IFS Liniová zařízení je modul, určený pro popis a správu lineárních aktiv i jejich segmentaci na prvky (což slouží k přidružení lineárních aktiv s nelineárními) a k provádění údržby lineárních aktiv. Řešení podporuje také řízení revizí pro lineární aktiva, které uživatelům umožňuje prohlížet historické a plánované konfigurace.

ZAŘÍZENÍ

IFS Zařízení spravuje a člení informace o strojích, budovách, ventilačních systémech, systémech přepravy nebo o majetku, který je nutno udržovat. Díky plné integraci do komponenty IFS Asset Design nabízí řešení kompletního řízení životních cyklů majetku pro nová zařízení, operace i přestavby zařízení.

InfoConsulting