IFS MANUFACTURING

Výrobní komponenty IFS Manufacturing kombinují jednoduchý, vysoce automatizovaný tok pro správu opakujících se úkolů pomocí funkce pokročilého řízení na základě výjimek, aby bylo možné výjimky vysledovat a vyřešit. Toto výkonné a komplexní řešení podporuje plánování, realizaci, kontrolu a analýzu mnoha typů výroby ve všech fázích výrobního procesu a pro všechny zaměstnance. Podporuje též zásady štíhlé organizace a smíšený režim výroby, kde je v jediném výrobním systému současně používáno více různých typů zpracování.

PLÁNOVÁNÍ ODBYTU

IFS Plánování odbytu umožňuje společnostem vytvářet a udržovat měsíční souhrnný plán v rámci různých perspektiv podniku včetně prodeje, financí, kapacity, zásobování a skladování. Toto řešení se integruje s provozními moduly za účelem shromažďování a agregace dat a rovněž prognóz a otevřených požadavků. Vypočítávají se požadavky na kapacitu a je podporováno plánování podle scénářů.

PLÁNOVÁNÍ MATERÁLŮ & ZDROJŮ

IFS Plánování materiálů a zdrojů zahrnuje hlavní plánování pro plánování hotového zboží, včetně pojistných zásob pro jednotlivé časové fáze, importu prognóz z IFS Plánování poptávky a simulací scénářů. Požadavky na kapacitu lze vypočítat z hlavního plánu pomocí IFS Plánování požadavků na zdroje. Požadavky na hotové zboží z hlavního plánu jsou rozděleny na požadavky na komponenty a polotovary prostřednictvím IFS Plánování požadavků na materiál. A konečně podrobnější výpočet kapacity podle skupiny zdrojů lze provést pomocí IFS Plánování požadavků na kapacitu.

VIZUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ

IFS Vizuální plánování optimalizuje váš plán výroby s využitím nekonečné nebo konečné kapacity. Prostřednictvím grafické prezentace plánu lze snadno zjistit možné problémy týkající se kapacity nebo nedostatku materiálu. Interaktivní design vám umožňuje přímo jednat a okamžitě řešit nedostatky v souvislosti s kapacitou nebo materiálem. Toto řešení rovněž zahrnuje podporu rozdělování, nastavování optimalizace a možnost seskupování operací, které sdílí podobné charakteristiky, do bloků plánovaných jako jedna jednotka.

KONFIGURACE & VÝROBA NA OBJEDNÁVKU

IFS Konfigurace a Výroba na objednávku vám pomáhá řídit a zefektivnit proces výroby na objednávku od pokročilé výroby na zakázku (MTO) až po jednoduchou montáž na zakázku (ATO) včetně víceúrovňových vázaných (DOP) struktur. Toto řešení podporuje jedinečný výrobní návrh na zakázku pro standardní výrobky a konfiguraci vycházející z charakteristik s integrovanými pravidly pro výrobu. Logiky prodejních pravidel bylo dosaženo pomocí IFS Konfigurátoru prodeje.

OPRAVY

IFS Opravy vám poskytují rozsáhlou podporu pro provádění oprav na komponentách v servisním nebo výrobním prostředí s úplnou kontrolou nákladů, rizik, výnosů a rozsahu. Dodávají se s možností definovat dohody na výměnu dílů – půjčku, jednorázovou a dvojí výměnu – což vaše dodavatelské řetězce činí agilnějšími a efektivnějšími.

PROJEKTOVĚ ŘÍZENÁ VÝROBA

IFS Projektově řízená výroba vám umožňuje plánovat a provádět výrobu jako součást rozsahu projektu. Náklady na materiál, zaměstnance a operace jsou automaticky přiděleny k danému projektu. Funkci skladu lze realizovat v kontextu projektu a vy můžete materiál převádět mezi činnostmi projektu nebo mezi skladem projektu a standardním skladem. Toto řešení zahrnuje také možnost provádět plánování požadavků na materiál v rámci celého projektu.

DISKRÉTNÍ VÝROBA

IFS Diskrétní výroba je komplexní řešení pro podporu výrobního procesu od požadavků výrobní objednávky po příjem hotových výrobků. Toto řešení zahrnuje kontrolu dostupnosti materiálu, plánování operací, posouzení nástrojů a pracovních sil, integrované řízení jakosti a analýzu. Hlášení provozních nebo materiálních transakcí lze provést různými způsoby pomocí rozhraní uzpůsobených konkrétní situaci, jako jsou čtečky čárových kódů nebo terminály operátorů.

DÁVKOVÁ PROCESNÍ VÝROBA

IFS Dávková procesní výroba podporuje výrobu založenou na recepturách/vzorcích, která se běžně vyskytuje v potravinářském, farmaceutickém a chemickém průmyslu. Toto řešení zahrnuje kompletní sledovatelnost od surovin přes meziprodukty až po hotové zboží. Vyrovnávání šarží umožňuje snadno řešit omezení ohledně velikosti šarží na více úrovních. Rozdělování na základě charakteristik výrobku minimalizuje náklady spojené s přechodem. IFS Dávková/procesní výroba se dodává s nativní podporou řízení jakosti s kontrolními plány a analýzami, hmotností, složenou MJ a kontrolou trvanlivosti.

OPAKOVANÁ VÝROBA

IFS Opakovaná výroba zvyšuje vaši efektivitu snížením nebo dokonce eliminací transakcí ve výrobních procesech. V kombinaci s IFS Plánování můžete pomocí plánování požadavků na materiál (MRP) vytvořit hybridní nabídkový/poptávkový systém za účelem vygenerování plánů výrobní linky, vytvoření plánů dodavatele a dimenzování okruhů Kanban.

DÍLENSKÉ ŘÍZENÍ VÝROBY

IFS Dílenské řízení výroby představuje efektivní a jednoduchý způsob, jak mohou vaši zaměstnanci rychle vykazovat informace o výrobě. Zpřístupní vám stav operací, množství vyrobených a vyřazených položek nebo počet akumulovaných hodin obsluhy.

InfoConsulting