IFS Multifunkční komponenty

IFS MULTIFUNKČNÍ KOMPONENTY

Multifunkční komponenty poskytují v podnikovém softwaru množinu výkonných nástrojů, které racionalizují, zjednodušují a obsluhují kritické procesy, typické pro většinu oborů průmyslu a služeb. Týkají se činností v rámci business intelligence, řízení udržitelnosti, správy dodavatelského řetězce, procesního modelování a správy kvality nebo toku dokumentů.

PRAVIDLA ÚČTOVÁNÍ

IFS Pravidla účtování vám nabízí běžnou sadu pravidel pro ruční i automatické zaúčtování v rámci IFS Applications. Získáte výborný přehled, který zajistí účtovací model vaší společnosti. Standardizovaná rozhraní vám usnadňují realizaci transakcí odeslaných a přijatých z IFS Applications a podnikových řešení jiných výrobců.

ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

IFS Řízení udržitelného rozvoje vám poskytuje komplexní podporu na všech úrovních životního cyklu výrobku, napříč celým dodavatelským řetězcem, přes fázi používání až po ukončení životnosti. Zlepšuje využitelnost stávajících dat, umožňuje vytvářet deklarace o materiálu a deklarace o vlivu produktu na životní prostředí a slouží také jako základ pro tvorbu ekologických zpráv, jako je například GRI. Díky flexibilní povaze můžete tento nástroj použít pro všechny procesy shody, např. REACh, RoHS nebo OEEZ, stejně jako k ověřování ekologické značky.

ŘÍZENÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU

S IFS Řízení životního cyklu budete mít každý životní cyklus, s nímž zacházíte, pevně pod kontrolou, bez ohledu na to, zda se jedná o majetek, produkt, projekt, zákazníka, službu nebo jinou klíčovou obchodní činnost či provozní tok. Všechny informace a zpětné vazby, od návrhu po likvidaci a dále, jsou zdokumentovány ve stejném systému a jsou snadno dostupné komukoli, kdo je oprávněn k nim přistupovat – dnes i v budoucnosti. To znamená, že se můžete učit z minulosti, snižovat chybovost a průběžně zdokonalovat své obchodní procesy.

SPRÁVA DOKUMENTŮ

IFS Správa dokumentů vám nabízí úplnou kontrolu nad dokumentací společnosti. Řeší proces tvorby a vývoje dokumentů a obsahuje snadno použitelné nástroje pro vyhledávání. Mezi další funkce patří správa průběhu prací, šablon, verzí a vydání, podpora skenování faktur (OCR) a označování změn. IFS Správa dokumentů uspokojí nejen všechny zdatné uživatele – její webové rozhraní je natolik uživatelsky příjemné, že dokonce i noví uživatelé ji budou schopni dobře ovládat během několika minut.

REPORTY & ANALÝZY

IFS Reporty & Analýzy vám pomůže porozumět vašemu podnikání a analyzovat jej pomocí předem připravených modelů analýzy pro vše od financí a lidských zdrojů po prodej a nákup. Modely analýzy jsou dostupné z Microsoft Excel®, Microsoft PowerBI®, IFS Lobby™ a nejoblíbenějších nástrojů pro vykazování a vytváření analýz. IFS Business Reporter je obchodní nástroj pro vykazování a plánování založený na aplikaci Excel. Lze jej použít jako samostatný nástroj pro vykazování nebo jako integrovanou součást tvorby rozpočtů a obchodního plánování.

ENTERPRISE OPERATIONAL INTELLIGENCE

IFS Enterprise Operational Intelligence (IFS EOI™) přináší integrované komplexní řízení výkonnosti. To společnostem umožňuje opravovat a řídit nefunkční nebo složité obchodní procesy stejně jako řídit podnik jako celek. Prediktivní a normativní analýza přispívá k lepším a rychlejším rozhodnutím na všech úrovních podniku, od provozních částí po představitele vrcholového managementu. Klíčovým odlišujícím faktorem je naše architektura zaměřená na modely spíše než architektura zaměřená na data.

ŘÍZENÍ KVALITY

IFS Řízení kvality umožňuje definovat kontrolní plány, prověřovat a kontrolovat instrukce, normy pro součástky, dodavatele nebo výrobní procesy a veškeré jejich kombinace. Vzorky jsou spojeny s výrobními objednávkami, nákupními objednávkami, výrobními čísly, čísly dávek a procesy s časovým razítkem. To vám poskytuje podporu pro nejběžnější SPC grafy pro proměnné a atributy, přičemž ukazatele způsobilosti lze vypočítat pro jakýkoliv proces. Můžete použít formuláře přehledu se standardními rozhraními k zadání produktů třetí strany pro pokročilejší statistické výpočty.

PROCESNÍ MODELY

IFS Procesní modely vám poskytují integrovanou sadu nástrojů, metod a grafických modelů pro rozvoj a šíření pracovních postupů, rutin a odpovědností ve vaší společnosti. Můžete je použít k vyladění a komunikování procesů ve vaší společnosti během zavádění IFS Applications. Vytvořené grafické dokumenty se stanou modely pro vaši podnikovou strukturu a procesy.

IOT BUSINESS CONNECTOR

IFS IoT Business Connector minimalizuje rizika a urychluje vaše IoT projekty tím, že vám pomáhá převádět surová data na informace, na které je třeba reagovat a které jsou plánované a optimalizované v IFS Applications. IFS IoT Business Connector poskytuje referenční architekturu, veškeré nástroje nutné ke správnému fungování činností, IoT Discovery Manager k řízení získávání informací prostřednictvím Microsoft Azure IoT Suite a IoT Controller používaný ke konfiguraci správného postupu, který má být učiněn v reakci na pozorování IoT.

InfoConsulting