IFS PROJECTS

Projektové komponenty IFS Projects nabízejí spolu s dalšími komponentami IFS kompletně integrovanou sadu nástrojů pro řízení projektu během jeho celého životního cyklu. Díky kompletnímu spojení s ostatními komponentami IFS, jako jsou Financials, Pořízení, Sklad, Zákaznické objednávky, Výroba, Konstrukce, Human Resources, Správa dokumentace nebo Řízení majetku a služeb, je toto řešení používáno v mnoha typech podniků, které používají projektové zásady k řízení svého podnikání, včetně projektově založené výroby, konstrukce, výstavby, smluvní činnosti a infrastruktury, a v organizacích zaměřených na výzkum a vývoj.

PROJEKTOVÉ VÝKAZNICTVÍ

IFS Projektové výkaznictví vám umožňuje zpracovat převod nákladů projektu vůči konkrétnímu projektu včetně času, výdajů, materiálu a dalších typů různých nákladů. Tuto komponentu můžete také použít jako základ pro klienty fakturace v případech, kde jsou vyžadovány smlouvy o náhradách a připojení ceníků a stanovení, které sazby mají být použity.

ŘÍZENÍ RIZIKA

IFS Řízení rizika vám umožňuje definovat hodnocení rizik projektu. Šablony rizik lze definovat uživatelem, a proto pomáhají vytvořit konzistentní pracovní postupy. Vzhledem k tomu, že jsou definovány potenciální problémy a jejich následky, můžete řídit činnosti a reakce potřebné ke snížení rizika.

ROZPOČET & PROGNÓZA PROJEKTU

IFS Rozpočet a prognóza projektu vám poskytuje komplexní funkce pro řízení nákladů na projekt. Uživatelem definovatelné typy předpovědí projektu vám umožňují použít více odhadů projektu, rozpočtů, předpovědí, kontrol atd. Systém podporuje principy Odhad pro dokončení a Odhad při dokončení. Rozpočet lze kontrolovat pomocí struktury rozkladu nákladů (CBS) a struktury přerušení práce (WBS). Dostupná jsou také pravidla rozdělení, včetně S křivek a lineární metody.

PLÁNOVÁNÍ & ROZVRHOVÁNÍ

IFS Plánování a rozvrhování vám umožňuje naplánovat harmonogram projektu v IFS. Ganttův graf ukazuje dostupné možnosti a logika plánování podporuje zohlednění závislostí a omezení. Dále lze využít plánování zdrojů a simulaci. IFS Applications nabízejí vzájemné propojení s nástroji jako Microsoft Project® nebo Primavera®.

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

IFS Projektové řízení vám umožňuje vytvářet projekty pomocí uživatelem definovaných struktur přerušení práce. Pomocí šablon lze zajistit konzistentnost obchodního procesu. Náklady, výnosy, hodiny a množství lze spojit s projektem WBS. Podporován je také průběh a spotřebovaná hodnota. Veškeré náklady jsou sledovány na všech úrovních WBS, včetně odhadu, základny, aktuální předpovědi, potvrzení, spotřebované hodnoty a skutečnosti. Komponenta projektů udržuje plán projektu, který je následně použit k vygenerování dílčích plánů pro další oblasti, jako je pořízení, návrh, výroba, instalace nebo výstavba.

ŘÍZENÍ SUBDODÁVEK

IFS Řízení subdodávek vám usnadňuje řízení jednoduchých i složitých aktivit subdodavatelů; například tam, kde fázi výstavby zajišťujete prostřednictvím subdodavatele, vám tato komponenta umožňuje řídit rozsah prací. Můžete sledovat postup a provádět ocenění na základě metod ocenění, jako je kupříkladu progresivní metoda nebo instalované množství. Toto řešení dále nabízí účinné funkce pro správu změn, takže můžete snadněji řídit odchylky v daném rozsahu. Svým subdodavatelům můžete posílat pracovní předpisy, přijímat od subdodavatelů faktury a žádosti a generovat oceňovací certifikáty.

ŘÍZENÍ KONTRAKTŮ

IFS Řízení kontraktů vám umožňuje řídit životní cyklus kupní smlouvy od nabídky a tendru přes její dokončení až po samotné předání. Získáte také funkci žádosti o platbu a můžete snadněji kontrolovat definovaná pravidla přirážek a zadržení, certifikáty a platby. Můžete generovat faktury a žádosti o platbu na základě celé řady flexibilních možností včetně průběhu, kvality, prodejní hodnoty, ceny s přirážkou a milníků. Podporována je také fakturace projektu formou náhrad. Tato komponenta má účinné funkce pro správu změn a řízení odchylek v daném rozsahu.

InfoConsulting