ERP IFS pro projektově orientovanou společnost - InfoConsulting

ERP IFS je unikátním informačním systémem pro Vaši projektově orientovanou společnost

Inovativní ERP IFS Vám může pomoci pokud dodáváte unikátní zakázkové produkty či díla. Jejich výrobu můžete řídit projektově a mít tak jasný přehled o stavu všech aspektů projektů v jednom softwarovém řešení.

Projektově orientované firmy často používají mnoho různých softwarových nástrojů pro řízení různých aspektů či fází projektu. A výsledek? Neexistující jednotný manažerský přehled, nekonzistence dat či složitá komunikace mezi odděleními.

ERP IFS je projektově zaměřený software, který v rámci jednoho řešení integruje všechny pohledy na projekt. Poskytuje tak daleko lepší kontrolu nad průběhem projektů z pohledu nákladů, času, zdrojů či rizik. Usnadňuje sdílení informací mezi spolupracovníky a odděleními a pro management poskytuje včas informace o výjimkách, kterým je třeba věnovat pozornost. To vše v přímé vazbě na nákup, logistiku, výrobu, finance či správu lidských zdrojů.

Zjednodušte tok informací

Používání více různých softwarových nástrojů v podniku často vede k tomu, že každé oddělení má detailní a přesné informace o svém pohledu na projekt. Tyto informace však nejsou obvykle sdíleny mezi jednotlivými odděleními a v horším případě nejsou ve vzájemném souladu. Zároveň se z nich obtížně tvoří jednotné manažerské přehledy.

Jednotné ERP řešení tato informační sila a bariéry boří. Propojuje obchod s realizací a servisem, poskytuje jasný přehled o plánovaných a skutečných nákladech projektu, informuje o plnění plánu z hlediska času a pomáhá řešit výjimky, umožňuje centrální plánování zdrojů, sdílení informací se subdodavateli a mnoho dalšího.

gantt ifs
Všechny pohledy na projekt v jednom systému!

Projekt jako základ

Projekt funguje v IFS jako základní řídící prvek a je přirozeně integrován na jiné části systému.

 • Plán projektu udává návaznosti aktivit, které definují časový rámec pro předvýrobní etapy, výrobu či instalaci u zákazníka. Tento rámec je postupně rozpracován jednotlivými odděleními – vývojem, nákupem, výrobou, expedicí – přičemž vazba na projekt a základní časový rámec je neustále udržována. Díky aktivnímu propojení na projekt má projektový manažer přehled o průběhu všech činností a včas se dozví o výjimkách ohrožujících přislíbené datum splnění.
 • Z hlediska financí je k dispozici agregovaný pohled na postupný náběh nákladů a výnosů. Od odhadů, přes plánované hodnoty, rozpočet, dodávku, fakturaci až po finální zaúčtování. Vše je pod kontrolou z jednoho místa agregované z různých částí systému na základě dat vytvářených běžnou prací uživatelů. Rychle zjistíte nesoulad plánu a reality a hrozící problémy, které můžete včas řešit.
 • V rámci projektu vzniká unikátní struktura projektových dodávek, která je vázána na plán a definuje, co a kdy je potřeba dodat ke splnění kontraktu. Opět s vazbou na nákup materiálu, výrobu komponent a dodávku na místo určení.
 • V celém systému se pracuje s jednotnou evidencí zdrojů, jejich kapacit a vytížení (typicky pracovníci, ale i zařízení). Na jednom místě máte přehled o vytížení daného zdroje ze strany projektových aktivit, servisu, výroby i HR (např. školení nebo dovolené).
 • Projekt agreguje veškerou vznikající dokumentaci prostřednictvím integrovaného DMS nástroje.
mockup 1.3a
projektova vyroba obrazek k formulari

Stáhněte si brožuru a zjistěte proč právě IFS je nejlepší volbou pro výrobce zakázkových produktů a řízení projektů!

Pro stáhnutí brožury prosím vyplňte níže uvedený formulář.

  Je řešení vhodné pro vaši společnost?

  ERP IFS pro projektově orientované společnosti je úspěšně využíván v následujících odvětvích:

  • Zakázková výroba typu vývoj na zakázku v oblastech strojírenství, letectví a obrany, high tech segmentu, automatizační techniky a dalších.
  • Konstrukce komplexních celků podporující moderní koncept offsite a modulární výstavby (ocelové konstrukce a haly, občanská vybavenost, administrativní budovy, apod.).
  • Dodávka inženýrských staveb v oblasti utilit, energie, dopravy či letectví a obrany.

  Podívejte se na záznam semináře: Dokonalý přehled, kontrola a řízení projektů přímo v ERP systému!

  Světová zkušenost, lokální odbornost

  IFS se dlouhodobě orientuje na odvětví s velkým důrazem na projektové řízení. Ve spolupráci s největšími zákazníky v oboru pak neustále posunuje produkt dále a přidává nové funkčnosti. Procesy v ERP systému díky tomu obsahují koncentrované best-practices světových lídrů a my jsme díky zkušenému týmu certifikovaných konzultantů připraveni pomoci vám je využít.

  kontrukce ifs

  Vybraní referenční zákazníci

  reference loga 0036 matador
  MATADOR GROUP
  MATADOR Group je úspěšným dodavatelem pro automobilový průmysl v regionu CEE. Společnost působí na Slovensku, v České republice a Rusku. Díky rozsáhlému spektru služeb, ale také díky technologickému vybavení si firma vybudovala pevnou pozici na trhu.
  reference loga 0006 torpol
  TORPOL S.A.
  Společnost Torpol působí v Polsku již více než 25 let. Specializuje se na komplexní realizaci dopravních zařízení, jako jsou železniční tratě a stanice, tramvajové tratě a inženýrské stavby. Zaměstnává více než 650 zaměstnanců a provozuje vlastní rozsáhlou základnu vybavení a dopravy.
  „Implementace systému IFS, prováděná společností InfoConsulting, nám umožnila zvýšit efektivitu společnosti Torpol v mnoha oblastech. Počínaje financemi, řízením lidských zdrojů a mezd, přes nákup, správu skladů a zařízení. Při implementaci tak velkých projektů, jaké Torpol provozuje, jsme potřebovali nejen profesionální nástroj pro správu, ale také poradenství a přizpůsobení systému našim konkrétním potřebám. Tým odborníků v InfoConsulting plně pochopil naše požadavky a splnil všechna naše očekávání a cíle související s projektem. Pokračujeme ve spolupráci s naším partnerem InfoConsulting v oblasti každodenní servisní podpory. Odborníci společnosti InfoConsulting jsou nám k dispozici i pro post-implementační podporu, potřebnou pro každodenní provoz systému.“

  Jste připraveni začít? Kontaktujte nás!

  Domluvte si schůzku nebo nám pošlete Váš dotaz online!