projektová výroba Unikátní oborové řešení

IFS pro projektově
orientovanou společnost

IFS je unikátním ERP pro Vaši projektově orientovanou společnost

Dodáváte unikátní zakázkové produkty či díla? Řídíte jejich vznik projektově? A máte jasný přehled o stavu všech aspektů projektů v jednom softwarovém řešení?

Projektově orientované firmy často používají mnoho různých softwarových nástrojů pro řízení různých aspektů či fází projektu. A výsledek? Neexistující jednotný manažerský přehled, nekonzistence dat či složitá komunikace mezi odděleními.

IFS je projektově zaměřený ERP systém, který v rámci jednoho řešení integruje všechny pohledy na projekt. Poskytuje tak daleko lepší kontrolu nad průběhem projektů z pohledu nákladů, času, zdrojů či rizik. Usnadňuje sdílení informací mezi spolupracovníky a odděleními a pro management poskytuje včas informace o výjimkách, kterým je třeba věnovat pozornost. To vše v přímé vazbě na nákup, logistiku, výrobu, finance či správu lidských zdrojů.

Zjednodušte tok informací

Používání více různých softwarových nástrojů v podniku často vede k tomu, že každé oddělení má detailní a přesné informace o svém pohledu na projekt. Tyto informace však nejsou obvykle sdíleny mezi jednotlivými odděleními a v horším případě nejsou ve vzájemném souladu. Zároveň se z nich obtížně tvoří jednotné manažerské přehledy.

Jednotné ERP řešení tato informační sila a bariéry boří. Propojuje obchod s realizací a servisem, poskytuje jasný přehled o plánovaných a skutečných nákladech projektu, informuje o plnění plánu z hlediska času a pomáhá řešit výjimky, umožňuje centrální plánování zdrojů, sdílení informací se subdodavateli a mnoho dalšího.

gantt ifs
Všechny pohledy na projekt v jednom systému!

Projekt jako základ

Projekt funguje v IFS jako základní řídící prvek a je přirozeně integrován na jiné části systému.

 • Plán projektu udává návaznosti aktivit, které definují časový rámec pro předvýrobní etapy, výrobu či instalaci u zákazníka. Tento rámec je postupně rozpracován jednotlivými odděleními – vývojem, nákupem, výrobou, expedicí – přičemž vazba na projekt a základní časový rámec je neustále udržována. Díky aktivnímu propojení na projekt má projektový manažer přehled o průběhu všech činností a včas se dozví o výjimkách ohrožujících přislíbené datum splnění.
 • Z hlediska financí je k dispozici agregovaný pohled na postupný náběh nákladů a výnosů. Od odhadů, přes plánované hodnoty, rozpočet, dodávku, fakturaci až po finální zaúčtování. Vše je pod kontrolou z jednoho místa agregované z různých částí systému na základě dat vytvářených běžnou prací uživatelů. Rychle zjistíte nesoulad plánu a reality a hrozící problémy, které můžete včas řešit.
 • V rámci projektu vzniká unikátní struktura projektových dodávek, která je vázána na plán a definuje, co a kdy je potřeba dodat ke splnění kontraktu. Opět s vazbou na nákup materiálu, výrobu komponent a dodávku na místo určení.
 • V celém systému se pracuje s jednotnou evidencí zdrojů, jejich kapacit a vytížení (typicky pracovníci, ale i zařízení). Na jednom místě máte přehled o vytížení daného zdroje ze strany projektových aktivit, servisu, výroby i HR (např. školení nebo dovolené).
 • Projekt agreguje veškerou vznikající dokumentaci prostřednictvím integrovaného DMS nástroje.
mockup #1.3a
projektová výroba obrázek k formuláři

Stáhněte si brožuru a zjistěte proč právě IFS je nejlepší volbou pro výrobce zakázkových produktů!

Pro stáhnutí brožury prosím vyplňte níže uvedený formulář.

  Je řešení vhodné pro vaši společnost?

  IFS pro projektově orientované společnosti je úspěšně využíván v následujících odvětvích:

  • Zakázková výroba typu vývoj na zakázku v oblastech strojírenství, letectví a obrany, high tech segmentu, automatizační techniky a dalších.
  • Konstrukce komplexních celků podporující moderní koncept offsite a modulární výstavby (ocelové konstrukce a haly, občanská vybavenost, administrativní budovy, apod.).
  • Dodávka inženýrských staveb v oblasti utilit, energie, dopravy či letectví a obrany.
  projekty ifs

  Světová zkušenost, lokální odbornost

  IFS se dlouhodobě orientuje na odvětví s velkým důrazem na projektové řízení. Ve spolupráci s největšími zákazníky v oboru pak neustále posunuje produkt dále a přidává nové funkčnosti. Procesy v ERP systému díky tomu obsahují koncentrované best-practices světových lídrů a my jsme díky zkušenému týmu certifikovaných konzultantů připraveni pomoci vám je využít.

  kontrukce ifs

  Vybraní referenční zákazníci

  MATADOR GROUP
  MATADOR Group je úspěšným dodavatelem pro automobilový průmysl v regionu CEE. Společnost působí na Slovensku, v České republice a Rusku. Díky rozsáhlému spektru služeb, ale také díky technologickému vybavení si firma vybudovala pevnou pozici na trhu.
  TORPOL S.A.
  Společnost Torpol působí v Polsku již více než 25 let. Specializuje se na komplexní realizaci dopravních zařízení, jako jsou železniční tratě a stanice, tramvajové tratě a inženýrské stavby. Zaměstnává více než 650 zaměstnanců a provozuje vlastní rozsáhlou základnu vybavení a dopravy.
  „Implementace systému IFS, prováděná společností InfoConsulting, nám umožnila zvýšit efektivitu společnosti Torpol v mnoha oblastech. Počínaje financemi, řízením lidských zdrojů a mezd, přes nákup, správu skladů a zařízení. Při implementaci tak velkých projektů, jaké Torpol provozuje, jsme potřebovali nejen profesionální nástroj pro správu, ale také poradenství a přizpůsobení systému našim konkrétním potřebám. Tým odborníků v InfoConsulting plně pochopil naše požadavky a splnil všechna naše očekávání a cíle související s projektem. Pokračujeme ve spolupráci s naším partnerem InfoConsulting v oblasti každodenní servisní podpory. Odborníci společnosti InfoConsulting jsou nám k dispozici i pro post-implementační podporu, potřebnou pro každodenní provoz systému.“

  Jste připraveni začít? Kontaktujte nás!

  Domluvte si schůzku nebo nám pošlete Váš dotaz online!