IFS SUPPLY CHAIN

Komponenty pro distribuci IFS Supply Chain spolu s výrobou tvoří základ řešení řízení dodavatelského řetězce. Tyto komponenty nabízejí snadné použití, které potřebujete k lepší vizualizaci toku výrobků a efektivnímu využití systému, a dovolují vám také snadno se přizpůsobit různým distribučním modelům a pracovním metodám. Poskytují vám také agilnost, kterou potřebujete k růstu a podpoře změny vašeho podniku. Kromě toho můžete využít komunikaci v reálném čase napříč celým řetězcem od objednávky až k dodávce.

PLÁNOVÁNÍ POPTÁVKY

IFS Plánování poptávky vám umožní vizuálně plánovat pomocí grafických prezentací. Tento vysoce kolaborativní, grafický a interaktivní nástroj je v současné době jedním z nejpropracovanějších a nejsnáze použitelných nástrojů pro tvorbu předpovědí na trhu.

PLÁNOVÁNÍ DODAVATELSKÉHO ŘETĚZCE

IFS Plánování dodavatelského řetězce podporuje integrované plánování v rámci dodavatelské sítě včetně více pracovišť a právních subjektů. Prognózy a skutečná poptávka jsou shromažďovány v koncovém bodu dodavatelského řetězce, převáděny na plány dodávek pro jednotlivé časové fáze a předávány externím dodavatelům nebo interním výrobním místům. Tím dochází ke zlepšení integrace mezi pracovišti, což vede ke snížení zásob a zlepšení služeb zákazníkům.

DOPLŃOVÁNÍ ZÁSOB

IFS Doplňování zásob vám umožňuje provádět diferencované a vysoce automatizované plánování zásob spojené s předpovědí poptávky. Činí doplňování zásob flexibilnějším tím, že nabízí řadu plánovacích strategií, jako jsou ekonomické množství objednávky, pojistná zásoba řízená úrovní služeb a speciální modely na zpracování položek s nízkou obrátkou zásob.

ZÁKAZNICKÉ OBJEDNÁVKY

IFS Zákaznické objednávky slouží k řízení zpracovávání vašich prodejních objednávek na jednom nebo více pracovištích a jsou základní součástí řešení IFS Dodavatelského řetězce. Toto řešení zahrnuje celý cyklus od prodejní nabídky po fakturace zákazníkům a reklamace. Jsou podporovány různé možnosti pořízení, jako jsou zásoby, externí dodavatel nebo výroba. Aby bylo možné zákazníkovi slíbit spolehlivá data dodání a rovněž poskytnout přesné informace o plánování, zahrnuje toto řešení rovněž zákaznické trasy a matici řetězce dodávek, které zachovávají průběžné doby mezi pracovišti, zákazníky a dodavateli. IFS Prodejní objednávky poskytují nepřeberné množství možností tvorby cen včetně dohod se zákazníkem, ceníků, kampaní, propagací prodeje, rabatů a různých typů slev a poplatků. Plány zákazníků lze využít k usnadnění prognóz a odvolávek v opakujících se podmínkách.

ŘÍZENÍ ZÁSILEK

IFS Řízení zásilek je řešení pro příjem příchozích zásilek i odesílání odchozích zásilek. Příjem příchozích materiálů včetně kontroly, vrácení a vyřazení. Příjem příchozích dodávek lze provést na základě avíza o expedici obdrženého od dodavatele nebo z interního pracoviště či nákupní objednávky. IFS Řízení dopravy podporuje také proces odchozích zásilek s rezervací, vyzvednutím a dodáním zboží. Přepravní doklady, jako jsou štítky na zboží, nákladní list, dodací list, průvodka a proforma faktura, jsou vytvořeny. Je také podporováno elektronické avízo o expedici pro odchozí zásilky. Funkce zahrnují podporu pro standardizovanou integraci mezi obchodními partnery s použitím GS1 včetně podpory pro GTIN (Global Trade Item Number – globální číslo obchodní položky) a SSCC (Serial Shipment Container Code – sériové číslo logistické jednotky).

ŘÍZENÍ PRONÁJMŮ

IFS Řízení pronájmů poskytuje vestavěné funkce pro podporu různých druhů pronájmů a umožňuje řídit požadavky na pronájem v rámci projektů. Ty mohou být uspokojeny jak interně z vlastních rezerv či interním dodavatelem, nebo externě. Jako jednotné řešení pro sběr všech dat nabízí tato komponenta zpracování běžných procesů nejen pro nájem a pronájem, ale i pro dodávky, řízení zásob a fakturaci.

ŘÍZENÍ SKLADŮ

IFS Řízení skladů vám pomáhá řídit celý proces skladování od přijetí zboží do okamžiku vydání. Toto řešení zahrnuje podporu sledování, řízení doby použitelnosti, konsignačních skladů, manipulačních jednotek, odložení a řadu možností rezervace. Skladové činnosti jsou do značné míry řízeny úkoly a hlášeny s využitím čárových kódů a kapesních počítačů pro efektivní a přesné zpracování v reálném čase. Komponenta rovněž zahrnuje základní řešení pro plánování vycházející z doobjednání a automatické generování návrhů objednávek. Interní výdeje materiálu ve skladu jsou řízeny prostřednictvím materiálových požadavků. Toto řešení vám také poskytuje podporu pro standardizovanou integraci mezi obchodními partnery s použitím GS1 včetně podpory pro GTIN (Global Trade Item Number – globální číslo obchodní položky) a SSCC (Serial Shipment Container Code – sériové číslo logistické jednotky). Zahrnuje rovněž možnost plánovat a držet zásoby na vzdálených místech, obvykle zásoby spotřebního materiálu nebo náhradních dílů.

InfoConsulting