IFS Applications pro odvětví letectví a obrany

IFS nabízí jednotné projektově orientované ERP řešení pro výrobce v oblasti letectví a obrany (Aerospace & Defense). Toto řešení v sobě spojuje široké nástroje pro projektové řízení integrované přímo v ERP systému s možností řízení kompletního životního cyklu složitých vyvíjených a vyráběných produktů – od obchodu, přes návrh a vývoj, výrobu až po servisní služby nebo generální opravy. To vše propojené s finanční kontrolou a přehledy, efektivní logistikou nebo řízením lidských zdrojů.

aerospace

Klíčové funkčnosti pro výrobní firmy v oblasti letectví a obrany:

 • Kompletní řízení životního cyklu produktu: Výběrové řízení – Návrh řešení – Získání projektu – Výroba – Montáž – Uvedení do provozu – Údržba
 • Kombinace různých typů výroby v rámci jednoho systému (vývoj na zakázku, montáž na zakázku, konfigurace na zakázku, apod.)
 • Víceúrovňová sledovatelnost jednotlivých součástí – sériových čísel – v průběhu celého životního cyklu produktu s důrazem na správné řízení a zachycení konstrukčních i projektových změn.
 • Nástroje pro sledování, řízení a vyhodnocování kvality v celém výrobním procesu. Řízení neshod a podpora pro nápravná a preventivní opatření (CAPA).
 • Projektové řízení jako zastřešující součást všech ostatních procesů poskytuje pohled na kompletní zakázku včetně předvýrobních etap (vývoj a konstrukce).
 • Jednotný přístup ke sledování kapacity zdrojů (lidí, pracovišť, nástrojů), ve kterém se agregují kapacitní požadavky z různých oblastí systémů (projekty, výroba, servis, lidské zdroje, aj.).
 • Podpora pro všechny úrovně výrobního plánování – od strategického kapacitního plánování až po podrobné dílenské řízení. Integrovanou součástí je i pokročilý nástroj pro plánování do omezených kapacit.
 • Plně integrované CRM pro řízení vztahu se zákazníky odkudkoliv a kdykoliv.
 • Integrovaný Document management systém pro řízení výkresové dokumentace, směrnic, certifikátů, atestů apod.
 • Pokročilé nástroje pro údržbu vlastních výrobních zařízení.
 • Plnohodnotný integrovaný WMS pro řízení skladů s využitím čárových kódů.
 • Integrovaná podpora poprodejních a servisních služeb.
 • Podpora pro řízení více společností s různými legislativami, včetně jejich konsolidace
 • Multijazyčnost.

Reference

IFS je předním dodavatelem ERP systému pro výrobce v oblasti letectví a obrany a spolupracuje s váznamnými světovými výrobci:

SAAB
SAAB AB
Významný výrobce letadel a zbraní sídlící ve Švédsku.
, Letectví a obrana
GENERAL DYNAMICS
Konglomerát zabývající se vojenskou výrobou a výzkumem.

 

Lockheed Martin
LOCKHEED MARTIN
 Největší vojenský dodavatel na světě.
, Letectví a obrana
BABCOCK INTERNATIONAL
Přední poskytovatelem kritických a komplexních inženýrských služeb pro zákazníky Spojeného království a mezinárodní obrany, letecké záchranné služby a civilní jaderné elektrárny.

Shlédněte video o přínosech IFS Applications pro společnost Babcock:

Kontaktujte nás

Chcete se dozvědět více o IFS Applications pro odvětví letectví a obrany? Dejte nám vědět a náš obchodník si s vámi domluví schůzku

  InfoConsulting