Reference - KOMTERM - InfoConsulting

KOMTERM

reference loga 0026 komterm

Firma KOMTERM patří se svými 300 zaměstnanci a 450 provozovanými tepelnými zdroji mezi největší rodinné firmy v ČR zabývající se energetikou. Jak rostla firma, rostly i požadavky na podnikový informační systém, a proto byla v KOMTERMu v roce 2017 zahájena implementace moderního ERP systému IFS Applications.

na sikmo komterm

Stáhněte si případovou studii!

    E-mail*
    Účel*