Rozhovor – Miroslaw Kamiński, Head of InfoConsulting

Začátek roku je časem pro bilancování, ambiciózní plány a analýzu tržních trendů.
Přečtěte si krátké shrnutí uplynulého roku ve společnosti InfoConsulting.

Kaminski rozhovor

Jak byste zhodnotil celkové výsledky společnosti InfoConsulting v uplynulém roce?

Rok 2023 bych pro společnost InfoConsulting označil za jednoznačně úspěšný. Přestože jsme čelili různým výzvám, dosáhli jsme významných pokroků a udrželi jsme si vedoucí postavení mezi konzultačními společnostmi i jako globální partner IFS.

Máme velmi kvalitní a schopný tým, který má know-how, jak úspěšně postupovat při realizaci nadnárodních projektů. Růst tržeb společnosti InfoConsulting v uplynulém roce přesáhl 20 %, což je významný úspěch. Každoročně řídíme více než 20 nových implementací a poskytujeme služby podpory již více než 150 zákazníkům. Výzvy spojené s rozšiřováním a škálováním našeho podnikání jsou vždy obrovské, ale jsem hrdý na to, že jsme si udrželi vysokou úroveň spokojenosti zákazníků jako naši prioritní hodnotu.

Můžete vyzdvihnout největší úspěchy společnosti InfoConsulting v uplynulém roce?

V loňském roce jsme dosáhli mnoha důležitých milníků, jako je dohoda se společností IFS v jižní Asii a následné otevření pobočky na Srí Lance, která bude poskytovat služby pro trh Srí Lanky, Bangladéše a Pákistánu, dále strategická akvizice ve Švýcarsku, která zajišťuje služby pro region DACH (Německo, Rakousko, Švýcarsko), a samozřejmě strategické partnerství se společností IFS Australia. Pokračujeme také v rozvoji našich trhů v Evropě, které jsou pro nás klíčové z hlediska stability, ale i rozvoje podnikání.

Uvedli jste na trh nějaké nové produkty, služby nebo řešení, které si získaly oblibu a uznání?

V roce 2023 nastal čas využít nové možnosti, které výrobním podnikům nabízí umělá inteligence, strojové učení a rozšířená realita v moderních ERP systémech ERP. Posunuli jsme schopnost využití těchto inovativních řešení na další úroveň.

Věnujeme se spolupráci se společností IFS, ale neomezujeme se pouze na implementace, navíc připravujeme pro zákazníky další služby, které rozšiřují funkčnost ERP, a hlavně jsou přizpůsobeny místním specifikům. Mzdy, finanční služby nebo pomoc zákazníkům s přípravou na e-invoicing.

Rozšířili jsme také nabídku pro firmy. V roce 2023 podepsaly společnosti InfoConsulting a IFS Ultimo distributorskou smlouvu na podporu zákazníků při implementaci platformy IFS Ultimo Enterprise Asset Management (EAM). V první fázi se rozvíjí prodej v Evropě a Austrálii, kde má společnost InfoConsulting dobře rozvinutou síť zákaznických služeb a silné obchodní zastoupení.

Vypozorovali jste nějaké významné technologické trendy v odvětví podnikových informačních systémů?

Počet zajímavých trendů, které již mají vliv na implementace, neustále narůstá. Mimo jiné je to již zmíněná integrace umělé inteligence do ERP za účelem automatizace procesů, ale také podpory obchodních rozhodnutí. Systémy jsou stále otevřenější, modulárnější a umožňují snadnou integraci. Zákazníci stále více očekávají efektivní uživatelské prostředí, mobilní dostupnost a cloudová řešení. Snadný přístup k datům je klíčový. Pozorujeme také, že zvyšování efektivity zdrojů je často součástí politiky CSR našich klientů.

Digitální transformace neustále postupuje, máme stále více zákazníků, kteří očekávají globální implementace s přizpůsobením místním požadavkům a předpisům. Klienti očekávají nejen efektivní implementaci, ale také kvalitní servisní podporu a neustálý rozvoj personalizovaných funkcí šitých na míru jejich potřebám.

Naším posláním je zvyšovat efektivitu podnikání, proto za každým naším projektem stojí technologie a trendy, které odpovídají dynamicky se měnícímu podnikatelskému prostředí ve prospěch našich zákazníků.

Jaké jsou hlavní cíle a plány společnosti InfoConsulting v nadcházejícím roce?

Rád bych, aby nadcházející rok byl založen na třech pilířích: spokojenost zákazníků, růst skupiny a inovace podporující efektivitu našich klientů. Budujeme společnost s globálním dosahem. Máme silný tým a jsem přesvědčen, že jsme připraveni na výzvy roku 2024.