IFS SALES & SERVICE

Komponenty pro prodej a servis nabízejí podnikům procesy, které jsou nezbytné pro řízení vztahů se zákazníky (CRM). Řídí řetězec interakce se zákazníkem od obchodního zájmu přes cyklus prodeje až po následnou podporu a servis u zákazníka. Tato koncepce prodejů a servisu umožňuje podnikům zaměřit se na faktory, které prostřednictvím výrobku, servisu a podpory přinášejí zákazníkům vyšší hodnotu.

INTEGRACE S MAPAMI

IFS Integrace s mapami vám umožňuje zobrazit dopravní trasy, upozornění na úlohy, které mají být provedeny, a efektivně plánovat úlohy na poslední chvíli. Poskytuje virtuální cestu a satelitní mapy s překryvnými informacemi o probíhajících nebo plánovaných úlohách, a je integrováno se službou Microsoft Bing Maps pro podniky (software + služba). Jakýkoli podnikový objekt, jako jsou zákazníci nebo zákaznické objednávky v IFS Applications, může být konfigurován tak, aby se zobrazil na mapě.

ŘÍZENÍ NABÍDKY SLUŽEB

IFS Řízení nabídky služeb, integrovaná s IFS CRM™, umožňuje vaší organizaci poskytující služby vytvořit přesnou nabídku pro servisní smlouvy, balíčky práce a jednotlivé servisní požadavky – za účelem posílení prodeje prostřednictvím poskytování služeb.  Informace o smlouvách a pracovních maržích jsou kalkulovány a prezentovány bez problémů, což vám umožňuje přesně a rychle předvídat smluvní a pracovní výnosnost.

ŘÍZENÍ SERVISNÍCH SMLUV

IFS Řízení servisních smluv vám umožňuje přesně stanovit a kontrolovat úroveň servisu pro každého zákazníka a servisní činnosti. Zvyšuje efektivitu díky automatické kontrole a sledování bodů dohodnutých ve smlouvě.

PRŮZKUMNÍK SCÉNÁŘŮ
CO-KDYŽ

IFS Průzkumník scénářů co-když je nástroj pro pokročilé modelování pro organizace s mobilní pracovní silou. Protože plánování změn je nedílnou součástí úspěšných služeb, WISE umožňuje vyhodnotit alternativní možnosti pro volbu cesty s nejmenším rizikem a nejvyšším ziskem. Nástroj WISE zvyšuje přínos modulu pro dynamické plánování a dovoluje prozkoumat různé scénáře rychleji a přesněji než kdykoli dříve.

DYNAMICKÉ PLÁNOVÁNÍ

IFS Dynamické plánování umožňuje optimalizovat mobilní pracovní síly pomocí dynamického plánování více typů obchodně stanovených požadavků, jako jsou požadované znalosti zaměstnanců nebo programy garantované kvality služeb (SLA). To vede ke zlepšení zákaznické zkušenosti i efektivity práce. Součástí tohoto vysoce škálovatelného řešení je modul pro dynamické plánování (DSE) a intuitivní plánovací nástroj pro správu výjimek z plánu. Funkce je k dispozici jak v podobě místní instalace, tak v cloudu (software jako služba).

SLUŽBY V TERÉNU & MOBILITA

IFS Služby v terénu a Mobilita umožňuje vašim provozům poskytujícím služby dodávat špičkové služby zaměřené na zákazníky, od nabídky a převzetí objednávky přes poskytování služeb v terénu pomocí IFS Mobile Work Order™ až po fakturaci a analýzu. To rovněž podporuje dynamické plánování pracovníků v terénu a také přesnou tvorbu cen pro práce na smlouvu i bez smlouvy v rámci záruční doby i po jejím vypršení.

ŘÍZENÍ ZÁKAZNICKÝCH POŽADAVKŮ

IFS Řízení zákaznických požadavků umožňuje efektivně poskytovat služby call centra pro služby mimo prodejny nebo pro technickou podporu. Modul také podporuje důkladnou analýzu všech částí procesu pomocí skupiny předpřipravených metrik.

KALKULACE NABÍDEK

IFS Kalkulace nabídek pomáhá výrobním společnostem zpracovávat složité cenové odhady za účelem stanovení té nejlepší možné cenové nabídky výrobku při předkládání nabídek. Ke zlepšení spolupráce mezi technickou podporou prodeje ve firemním zázemí a obchodními zástupci využíváme integrované řešení CRM. Pomocí pokročilých funkcí pro kalkulaci nákladů a zjištění jejich skladby mohou uživatelé určit, zda lze produkt vyrobit nebo prodávat se ziskem.

PRODEJNÍ KONFIGURÁTOR

IFS Prodejní konfigurátor plynule a pohodlně vede vaše prodejce a zákazníky výběrem výrobků, charakteristik a příslušenství. Jedná se o snadno použitelného „výrobkového rádce“, který vytváří konfigurace na základě sady otázek, jež přesně definují požadavky.

INTERNETOVÝ OBCHOD

IFS Internetový obchod vám nabízí kompletní řešení pro webovou správu objednávek a současně ideální nástroj pro prodej náhradních dílů. Přináší celou řadu způsobů vyhledávání a výběru výrobků, kontrolu ceny a dostupnosti, registraci zákazníka a sledování objednávky.

CRM

IFS CRM umožňuje vytvořit v rámci firmy jednotný a přehledný záznam s informacemi o zákaznících. Modul tak dovoluje propojit procesy, nutné pro chod společnosti, s prodejní činností.

InfoConsulting