Naším posláním je pomoci zákazníkům maximálně využívat možnosti ERP systému a co nejvíce tak zhodnotit investici do podnikového řešení. Pravidelně představujeme novinky, sdílíme zkušenosti a přinášíme inspiraci do uplatnění ERP systému v podniku.

Přijměte pozvání na sérii webinářů, kde Vám prakticky ukážeme možnosti IFS Applications 10 v oblastech, o které můžete jednoduše své stávající řešení rozšířit a těžit tak z výhody jednotné datové základny a propojení procesů napříč celým podnikem.

Webináře doporučujeme všem stávajícím uživatelům IFS Applications, ale také všem, kteří uvažují o změně informačního systému a chtějí načerpat inspiraci. Účast na našich webinářích je zdarma a každý z nich je navržen na 45 minut.

Z webinářů bude pořízen záznam, který následně umístíme na nový Customer Portal.

Webinář: CRM – Jak mít přehled o dění v obchodě
Termín: 4. 5. 2021, 15:00 – 16:00
Prezentující: Milan Tesař

CRM v IFS poskytuje nástroje pro řízení obchodních týmu propojené s kompletními daty o zákaznících od obchodní příležitosti až po poskytování poprodejního servisu. Na webináři vás prakticky provedeme možnostmi CRM ve webovém prostředí Aurena i doplňku pro MS Outlook. Sdílet budeme i vlastní zkušenosti z více než ročního používání tohoto modulu v rámci naší společnosti InfoConsulting.

Agenda webináře:

 • Řízení obchodních leadů a jejich kvalifikace
 • Řízení obchodních příležitostí a obchodního procesu
 • Různé nástroje pro získání nákladové a prodejní ceny (ceníky, odhad, konfigurace, projekt)
 • Různé pohledy na obchodní forecast
 • Každodenní práce s CRM (Lobby, doplněk do MS Outlook, mobilní aplikace)
 • Zkušenosti z reálného používání v rámci společnosti InfoConsulting
 • Budoucí rozvoj

Webinář: Projektové řízení – Všechny klíčové informace o projektu na dosah ruky
Termín: 6. 5. 2021, 15:00 – 16:00
Prezentující: Pavel Štancl

IFS zahrnuje silné nástroje pro projektové řízení a díky propojení s dalšími „výkonnými“ částmi ERP řešení přináší kompletní kontrolu nad všemi důležitými parametry aspekty projektu – čas, rozpočet, rozsah, kvalita, zdroje, dokumentace v jednom systému. Využití najde v projektově řízených organizací, pro řízení uvádění nových produktů na trh, pro řízení produktů výzkumu a vývoje apod. Provedeme vás prakticky možnostmi projektového řízení a budeme sdílet zkušenost z interního používání v rámci naší společnosti InfoConsulting.

Agenda webináře:

 • Řízení času a náklady (work breakdown structure, cost breakdown structure)
 • Plánování zdrojů
 • Sledování průběhu, výjimky projektu
 • Vykazování na projekt
 • Propojení na nákup, výrobu a údržbu
 • Zkušenosti z reálného používání v rámci InfoConsulting (Jakub Peitz)

Webinář: Seznamte se s Řízením kvality v IFS
Termín: 11. 5. 2021, 15:00 – 16:00
Prezentující: David Dočkal

Integrované nástroje v rámci IFS podporují řízení kvality napříč celým podnikem. Umožňují provádět FMEA analýzu nastavovat, řídit kontrolní plány ve výrobě či nákupu a výsledky analyzovat pomocí SPC diagramů. Z hlediska celého podniku pak poskytují nástroj pro řízení auditů ověřující soulad s externími i interními normami, řešení neshod (NCR) či provádění nápravných a preventivních opatření (CAPA).

Agenda webináře:

 • Strategické řízení kvality
  • Audity, NCR, CAPA
 • Operativní řízení kvality
  • FMEA
  • Kontrolní plány
  • MRB případy
  • SPC diagramy

Webinář: Seznamte se s Výrobním plánováním v IFS
Termín: 13. 5. 2021, 15:00 – 16:00
Prezentující: Radovan Antalík

IFS obsahuje řadu různých nástrojů pro plánování výroby v různé podrobnosti a v různých horizontech. V rámci webináře představíme v krátkosti jednotlivé nástroje od Sales&Operation Planning až po plánování do omezených kapacit. Speciální pozornost budeme věnovat vizuálnímu nástroji pro operativní dílenské plánování a efektivní řešení každodenní dílenské operativy – Výrobnímu vizualizéru.

Agenda webináře:

 • Přehled plánovacích nástrojů
  • Sales&Operation Planning
  • Hlavní plán
  • MRP, CRP
  • Advanced Planning Board
 • Výrobní vizualizér, praktická ukázka případů řešitelných tímto nástroje

Webinář: Jak na Servis a údržbu v IFS
Termín: 18. 5. 2021, 15:00 – 16:00
Prezentující: Martin Vrana

Servis a další navázané poprodejní služby jsou pro výrobní společnosti stále významnějším zdrojem příjmů. Stále více se navíc prosazuje trend servitizace, kdy výrobní podniky prodávají služby založené na svých produktech a dodávají zákazníkům větší přidanou hodnotu. V tomto webináři vám ukážeme, jak je IFS připraveno na plánování a řízení servisu a servisních týmů, přičemž obdobné nástroje lze použít i pro řízení interní údržby.

Agenda webináře:

 • Servisovaná zařízení, návaznost na výrobu
 • Servisní kontrakty a evidence SLA
 • Preventivní údržba
 • Plánování servisu / údržby, alokace techniků
 • Provádění servisu, využití mobilní aplikace pro offline práci
 • B2B portály

Webinář: Seznamte se s řízením Lidských zdrojů v IFS
Termín: 20. 5. 2021, 15:00 – 16:00
Prezentující: Vladimíra Dehimat

IFS ve verzi 10 znamenal obrovský pokrok v oblasti funkcionalit pro řízení lidských zdrojů. Pokrývají životní cyklus zaměstnance od náboru, přes řízení kompetencí a vzdělávání, bezpečnost práce až po docházku či cestovní příkazy a další výdaje. Díky webovému rozhraní je k dispozici i plnohodnotná HR samoobsluha pro zaměstnance, kde každý získá rychlý přehled o všech personálních náležitostech. V rámci webináře Vás provedeme možnostmi HR modulů a budeme sdílet zkušenost z interního používání v rámci naší společnosti InfoConsulting.

Agenda webináře:

 • Evidence zaměstnanců
 • Pohled manažera a zaměstnance, zaměstnanecká samoobsluha
 • Řízení kompetencí a vzdělávání
 • Docházka
 • Cestovní příkazy a výdaje
 • Zdraví a bezpečnost

Partnerský webinář: Zadávejte faktury do IFS pomocí DOCU-X až o 80% rychleji
Termín: 25. 5. 2021, 15:00 – 16:00
Prezentující: Jiří Cmíral / SOCOS IT

Ušetřete čas na přepisování dat z dokumentů (faktur a dalších). Zautomatizujte procesy a využijte pracovní sílu efektivněji. Systém za Vás vyčte data ze skenovaných a elektronických dokumentů a sám je uloží do Vašeho ERP systému IFS Applications s minimální chybovostí.

Agenda webináře:

 • Úvod do problematiky vytěžování dat z dokumentů (faktur, objednávek, formulářů apod.)
 • Systém DOCU-X OCR (Machine Learning)
 • Případová studie – Jak zákazník šetří 210tis. ročně díky DOCU-X OCR
 • Živá ukázka práce s DOCU-X OCR

Registrační formulář


  Registrací na akci berete na vědomí a souhlasíte s tím, že budou zpracovávány Vaše osobní údaje a také pořizován audiovizuální záznam s následným možným použitím v propagaci společnosti InfoConsulting Czech a InfoConsulting Slovakia. Správcem údajů bude InfoConsulting Czech, s.r.o., IČ: 26166062 a InfoConsulting Slovakia s. r. o., IČ: 35697334 a kontaktní osobou bude Dana Kovačovičová.