Servitizace jako pomocný motor firmy

Servitizace je způsob vytváření hodnoty pro zákazníka. Jedná se o stav fungování firmy, kdy je kromě produktu dodávána služba, která zvyšuje hodnotu produktu. Zvyšuje také schopnost firmy finančně růst. Z hlediska obratu společnosti ji lze přirovnat k hybridnímu pohonu automobilu. Stejně jako může elektromotor pomoci spalovacímu motoru k vyššímu výkonu, může servitizace pomoci k růstu prodeje. Je schopna urychlit příjmy firmy prodejem dalších služeb spojených s produktem. Může zajistit zvýšení marže o 3 až 10 %, aniž by bylo nutné výrazně investovat do metod jako je zeštíhlování výroby apod.

Posun firmy od pouhé výroby produktu k poskytování hodnoty však vyžaduje mnoho změn ve firmách. To se často setkává s odporem lidí a obvykle i stávajících informačních systémů, které nejsou na novou realitu připraveny. ERP systém IFS Cloud je však postaven na platformě, která dokáže pokrýt nejen současné, ale i budoucí potřeby firem. A to nejen pokud jde o služby spojené s produkty. Integrací různých technologií prostřednictvím jediné platformy systém podpoří společnost v poskytování hodnotnějších produktů, na které jsou služby navázány.

servitizace motor firmy 1

Pojem servitizace není v našich zeměpisných šířkách příliš rozšířen. Přesto se s ním setkal asi každý. Existují tři úrovně poskytování služeb. První a velmi rozšířený je realizován formou prodeje náhradních dílů. Druhou úroveň lze označit jako částečnou servitizaci a třetí úroveň představují služby založené na produktech (nazýváme ji plná servitizace).

Servitizace a ERP systémy

Stejně jako podniky mají i ERP systémy různou míru přizpůsobivosti aktuálním požadavkům. Podnikový informační systém IFS Cloud ERP je kromě toho, že je poměrně úzce specializovaný, od počátku postaven na platformě, která se dokáže flexibilně přizpůsobit podniku a podporovat i nové obchodní modely. Platforma mimo jiné podporuje využívání technologií k poskytování služeb zákazníkům tak, aby z jejich poskytování měla společnost skutečný prospěch. Platforma je připravena poskytovat podporu například pro: Big Data, IIoT, umělou inteligenci i rozšířenou realitu.

Výhodou platformy, na které IFS Cloud funguje, je, že dokáže integrovat data z různých ekosystémů do jediného datového základu určeného pro řízení společnosti. Dokáže například integrovat řešení IIoT, které shromažďuje velké množství dat o výrobních zařízeních apod. Tyto údaje umožňují podávat zprávy o tom, co bylo vyrobeno, v jakém množství, jaké cykly byly na strojích provedeny, jak dlouho jednotlivé cykly trvaly atd.

Díky propojení modulů v IFS Cloud je pak možné spravovat dokumentaci, záruky, servisní smlouvy atd. A nejen to, shromážděná data lze využít například v servisním modulu – k provádění prediktivní údržby (díky velkému množství dat je prediktivní údržba proveditelná). Za pomoci jednotné platformy je také možné lépe využívat servisní personál. Podle zkušeností může IFS Cloud zvýšit využití servisních pracovníků o více než 25 %. K tomuto nárůstu může přispět například rozšířená realita. Díky ní může dispečer vizuálně pomoci servisnímu pracovníkovi v terénu vyřešit problém a urychlit tak dobu opravy. Existuje mnoho příkladů, jak může jedna platforma nepřímo zvýšit zisk podniku, zmíněno bylo jen malé procento.

Tento přístup k využívání více zdrojů dat vedl přední poradenské společnosti k tomu, že software IFS Cloud označily za jeden z nejhodnotnějších systémů ERP, které jsou dnes k dispozici.

Přínos servitizace k cirkulární ekonomice

Kromě zřejmých výhod (vyšší marže, spokojení stávající i noví zákazníci) přináší servisní činnost i další pozitivní externality. Může například předcházet vzniku odpadu, a tím významně přispět k rozvoji oběhového hospodářství. V EU se ročně vyprodukuje 2,5 miliardy tun odpadu ze všech hospodářských činností (5 tun na obyvatele). Cílem je do roku 2030 snížit množství nerecyklovaného odpadu na polovinu. Podnik k tomu může přispět například novou přidanou hodnotou produktu. Zákazník pak není nucen činit nové nákupní rozhodnutí. To samozřejmě zvyšuje tlak na kvalitu výrobku a také na služby spojené s prodloužením životnosti výrobku (aktualizace, rozšířený servis atd.). K tomuto cíli mohou přispět nové služby související s výrobky, které společnosti mohou (a jistě budou) poskytovat.

Budoucnost služeb

Současná hospodářská a politická situace může zvýšit potřebu společností servisovat své výrobky. Neustálé narušování dodavatelského řetězce způsobené nejprve celosvětovou pandemií a nyní bezpečnostní situací v Evropě nutí a bude nutit společnosti ke kreativnějšímu přístupu k podnikání. Nutí společnosti k tomu, aby se transformovaly ze společností orientovaných na produkty na společnosti orientované na služby.

Pokud společnost nemá brzdy v podobě těžkopádného ERP systému, nemusí tuto změnu úspěšně přežít. Firmy, které mají ERP software, který je v této transformaci podpoří, budou nevyhnutelně úspěšné.

Autor: Michal Gallik, Account & Sales Manager ve společnosti InfoConsulting