Společnost OSTROJ na cestě k digitalizaci procesů vybírá ERP řešení IFS Applications 10

Společnost InfoConsulting Czech, která je předním partnerem dodavatele podnikového softwaru společnosti IFS pro trhy ve střední Evropě, uzavřela smlouvu na implementaci nejaktuálnější verze IFS Applications 10 s významným tradičním výrobcem sortimentu důlních zařízení, společností OSTROJ a.s., která tak podpoří modernizaci a optimalizaci procesů a rozvoj společnosti v souladu se strategií Industry 4.0.

Jedna z nejvýznamnějších firem v Moravskoslezském regionu, společnost OSTROJ a.s., působí na trhu více než 70 let a patří k nejstabilnějším firmám v České republice. Řadí se mezi významné výrobce sortimentu důlních zařízení pro všechny podmínky dobývání v hlubinných dolech a dalších strojírenských produktů a rovněž je schopna „na klíč“ kompletně vybavit porub včetně odtěžení metodou Longwall.  Její důlní zařízení jsou využívána po celém světě.

Společnost OSTROJ se rozhodla nahradit stávající podnikový systém a hledala řešení, které pomůže standardizovat a automatizovat procesy a zároveň je v maximální míře sjednotit napříč jednotlivými divizemi společnosti.  Po důkladném zhodnocení několika dodavatelů a řešení zvítězila společnost InfoConsulting Czech a řešení IFS Applications 10, které přinese konsolidaci provozovaných systémů a aplikací a tím i snížení celkových nákladů na údržbu a další rozvoj řešení.

Řešení IFS Applications 10 bude ve společnosti OSTROJ používat téměř 1 000 zaměstnanců, kteří budou využívat širokou nabízenou funkcionalitu pro výrobní podniky, pokrývající plánování a řízení všech typů výrob napříč jednotlivými divizemi, řízení nákupu a skladů, podporu obchodního týmu, správu financí, kompletní řízení údržby strojních zařízení a další oblasti.

„Pro IFS Applications jsme se rozhodli nejen proto, že nabízejí komplexní podporu pro naše provozní a výrobní požadavky, ale zejména proto, že jsme hledali řešení, které podpoří budoucí rozvoj naší společnosti. Velký důraz klademe na oblast výroby, tak aby šla ruku v ruce s aktuálními trendy, mezi které patří například digitalizace v oblasti průmyslu,“ uvedl Jan Kubatý ze společnosti OSTROJ a.s.

„Ve společnosti InfoConsulting jsme hrdí na to, že si moderní strojírenský podnik, jakým je právě OSTROJ, zvolil řešení IFS Applications 10 jako klíčové řešení pro digitální transformaci podniku a osobně se velmi těším na budoucí spolupráci a výzvy, které nás společně čekají,“ uvedl v souvislosti s podpisem implementační smlouvy Jozef Kováčik, ředitel společnosti InfoConsulting Czech.

 

O společnosti OSTROJ

Společnost OSTROJ a.s. je významný výrobce sortimentu důlních zařízení pro všechny podmínky dobývání v hlubinných dolech a dalších strojírenských produktů s více než 70-ti letou tradicí výroby a rovněž je schopen „na klíč“ kompletně vybavit porub včetně odtěžení metodou Longwall. Společnost OSTROJ a.s. klade kvalitu na první místo, vlastní certifikáty ISO 9001, VDA 6.1, ISO 3834-2, DIN 18800-7, EN 1090. Zabývá se životním prostředím viz certifikát ISO 14001 a nezapomíná ani na bezpečnost a ochranu zdraví při práci viz OHSAS 18001. Díky vývojovým možnostem je schopna vyjít vstříc individuálním požadavkům svých zákazníků, a proto důlní zařízení z OSTROJe těží po celém světě. Více informací na: www.ostroj.cz