IFS Cloud

IFS CloudTM kattaa yhdessä järjestelmässä yrityksen toiminnanohjauksen, omaisuudenhallinnan ja palvelunhallinnan.

Platinum Channel Partner logo IFS Icon Platinum Channel Partner

IFS CloudTM

IFS kehittää ja toimittaa yritysohjelmistoja eri puolilla maailmaa toimiville yrityksille, jotka valmistavat ja jakelevat tuotteita, rakentavat ja kunnossapitävät omaisuutta sekä hallitsevat palvelukeskeisiä operaatioita. IFS julkaisi alkuvuodesta 2021 uudelleenbrändäyksen rinnalla historiansa suurimman tuotejulkistuksen, IFS CloudTM -yritysohjelmiston, jonka edeltävien tuoteversioiden nimi on IFS ApplicationsTM. IFS CloudTM on toimiala-analyytikkojen korkealle arvostama sekä asiakkaiden korkeimmalle arvostama ja suositelluin tuotekeskeinen toiminnanohjausjärjestelmä.

IFS Applications

IFS CloudTM kattaa yhdessä järjestelmässä yrityksen toiminnanohjauksen, omaisuudenhallinnan ja palvelunhallinnan, joissa kussakin osa-alueessa erikseen se on yksi johtavista ohjelmistotuotteista sekä osa-alueet saumattomasti yhdistäen täysin omassa kategoriassaan. IFS CloudTM on johtava toiminnanohjausjärjestelmä tuotekeskeiseen liiketoimintaan tukien kattavasti eri prosesseja kuten valmistus, toimitusketjun hallinta, projektinhallinta, omaisuudenhallinta, kunnossapito, palvelunhallinta, taloushallinto, hankintatoimi, henkilöstöhallinto ja asiakassuhteiden hallinta.

IFS CloudTM on suunniteltu ja kehitetty yhteistyössä asiakkaiden kanssa valituille toimialoille, joita ovat 1) valmistava teollisuus, 2) suunnittelu, rakentaminen ja infrastruktuuri, 3) telekommunikaatio, energia, laitokset ja resurssit 4) puolustus- ja ilmailu sekä 5) palvelutoimialat.

IFS CloudTM erottuu kilpailijoista erityisesti seuraavien tekijöiden avulla: 1) ainutlaatuisen laajat toimialaratkaisut, 2) yksi yksittäinen alusta prosesseille, informaatiolle, sovelluksille ja teknologioille, 3) alykkäät ja autonomiset, heti käytettävissä olevat innovaatiot, 4) palvelun sijainnin ja päivitysrytmin valintamahdollisuus ilman toiminnallisia kompromisseja sekä 5) ilahduttavat kokemukset käyttäjille ja muille sidosryhmille. IFS CloudTM mahdollistaa asiakkaiden olevan parhaimmillaan silloin kun se merkitsee eniten heidän asiakkailleen – at the Moment of Service.

InfoConsulting on IFS:n platinatasoinen kumppani ja tukee kaikkia IFS ApplicationsTM -versioita sekä ottaa käyttöön IFS ApplicationsTM 10 ja IFS CloudTM -versioita uusien järjestelmäimplementointien sekä teknisten versiopäivitysten avulla. InfoConsulting osaaminen ja kokemus muodostuvat yli sadan IFS ApplicationsTM -asiakkuuden ja yli 150 IFS-asiantuntijan avulla.

IFS:n horisontaaliset ratkaisut tukevat keskeisiä prosesseja

Rahoittaa
Henkilöstöhallinto
Elinkaarihallinta
Laadunhallinta
Tietueiden hallinta
Kestävä kehitys
Bisnesvaisto
Prosessimallit
Mikä on palveluhetkenne?
Ole paras, kun se on asiakkaillesi tärkeintä – palveluhetkellä.

InfoConsulting auttaa seuraavissa asioissa

  • Kiinteän sopimuksen perusteella toimitettavat IFS-sovellusten käyttöön liittyvät hallintopalvelut, jotka mahdollistavat järjestelmien ylläpitoon liittyvien kustannusten vähentämisen
  • IFS Applications -järjestelmien tai niiden komponenttien kattava käyttöönotto parhaiden käytäntöjen pohjalta PMI- ja PRINCE2-projektinhallintamenettelyjen mukaisesti
  • RFID-teknologiaan perustuvien liiketoimintaprosessien optimointi, automatisointi, kustannusten alentaminen ja “pullonkaula”-prosessien eliminointi
  • Liiketoiminnan tarpeiden analysointi sekä liiketoimintaprosessien optimointi ja kartoitus
  • Yrityksen valmisteleminen ERP-järjestelmien käyttöönottoon

Oletko valmis aloittamaan? Ota meihin yhteyttä!

Ota yhteyttä lähimpään toimistoon tai lähetä yritystutkimus verkossa.