ABS GIS, InfoBilling – kompleksowe rozwiązania dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych