ABS i Katedra Informatyki AGH w Krakowie

Advanced Business Solutions Sp. z o.o. (obecnie InfoConsulting) i Katedra Informatyki (Wydziału IEiT) Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie podpisały porozumienie w sprawie współpracy badawczo rozwojowej.

Celem współpracy jest wymiana wiedzy i doświadczeń, ale również stworzenie długofalowej perspektywy rozwoju, podejmowanie wspólnych inicjatywy w zakresie realizacji różnorodnych projektów w oparciu o bazę techniczną firmy ABS i zaplecze naukowe AGH. Obie strony wyraziły gotowość do wspólnej pracy nad rozwiązaniami technologicznymi z zakresu rozwoju systemów klasy ERP, w tym modułu billingowego – ABS Billing oraz geoinformacyjnego – ABS GIS i innych rozwiązań IT wspierających innowacyjność polskiej gospodarki.