ABS wdraża eBOK w OPWiK

Oferta Advanced Business Solutions Sp. z o.o. (obecnie InfoConsulting) została wybrana jako najkorzystniejsza w prowadzonym postępowaniu na ”Budowę elektronicznego Biura Obsługi Klienta z elementami dodatkowymi” w Otwockim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Przetarg dotyczył dostarczenia aplikacji e-BOK oraz rozbudowy systemu GIS i modernizacji systemu IFS Applications. Zakończenie projektu planowane jest na 31 grudnia 2015 r.

Udział w przetargu i wybór oferty jako najkorzystniejszej to potwierdzenie uznania dla kompetencji ekspertów ABS w realizacji tego typu projektach. Doświadczenie i wiedza konsultantów ABS gwarantują optymalne działanie wdrożonych rozwiązań.