Advanced Business Solutions Platynowym Partnerem firmy IFS

Advanced Business Solutions (obecnie InfoConsulting) uzyskała tytuł IFS Platinum Channel Partner IFS. Najwyższy poziom partnerski to potwierdzenie eksperckich kompetencji ABS w zakresie rozwiązań opartych na produktach firmy IFS. Zdobycie tak prestiżowego tytułu IFS Platinum Channel Partner jest równoznaczne z nieustannym dążeniem do podnoszenia standardów i oferowania klientom najlepszych rozwiązań biznesowych.

IFS Platinum Channel Partner świadczy o uzyskaniu przez ABS wysokich wskaźników w aspekcie analizy, dostarczenia, wdrożenia i serwisu systemu IFS Applications™. ABS poprzez lata działalności dążyła i nadal dąży do zapewnienia najwyższych standardów usług konsultingowych oraz dba o satysfakcję klientów z wdrożeń systemów informatycznych.

Eksperci ABS realizują projekty własne oraz biorą udział we wdrożeniach partnerskich. Ich kompetencje, wiedza i doświadczenie zaowocowały przygotowaniem rozwiązań wspierających system ERP, m.in. Reports. Dzięki integracji Reports z IFS Applications™ klient otrzymuje możliwość pozyskania potrzebnych informacji w postaci standardowych raportów   w celu dokonania analiz biznesowych dedykowanych do konkretnych potrzeb poszczególnych użytkowników.

Zintegrowanie systemu IFS Applications™ z GIS oraz modułem rozliczeniowym Billing tworzy kompleksowe rozwiązanie w pełni zabezpieczające potrzeby biznesowe przedsiębiorstw sieciowych. Wspiera proces gromadzenia, wizualizacji i analizy danych dotyczących punktów rozliczeniowych (m.in. wodomierzy, gazomierzy, itp.) oraz automatycznego odczytu mediów, rozliczeń i ich prezentacji końcowemu klientowi.

Doskonałą odpowiedzią na potrzeby rozwoju obszaru zarządzania informacją jest skuteczne wdrożenie dobranych do potrzeb klientów, sprawdzonych, nowoczesnych narzędzi Business Intelligence (BI) i Mobile Business Intelligence oraz pełne ich wykorzystanie do wsparcia bieżącego funkcjonowania kluczowych obszarów przedsiębiorstwa i informowania najwyższego kierownictwa. ABS w ostatnim czasie poszerzyło w tym zakresie swoje portfolio m.in. o BI, Big Data, Hurtownia, ABS P&B.

Tytuł Platynowego Partnera firmy IFS to dowód, iż ABS wspiera budowanie kultury biznesu, a tym samym aktywnie proponuje nowoczesne rozwiązania biznesowe w oparciu o komplementarny, zintegrowany  produkt klasy ERP.