Audyt informatyczny na Uczelni

Audyt informatyczny na Uczelni

W drugiej połowie października 2018 r. podpisaliśmy umowę z jedną z Uczelni w województwo lubelskim na usługę przeprowadzenia audytu informatycznego (doradztwo IT). Zakres umowy obejmuje prace w obszarze oceny obecnie istniejącego systemu informatycznego oraz analizy opisów przygotowanych w kontekście zidentyfikowanych potrzeb użytkowników. Uczelnia po wnikliwej analizie oczekuje od naszego zespołu rekomendacji optymalnego rozwiązania zgodnego z aktualnymi potrzebami.

Więcej o doradztwie IT: Doradztwo IT


W całej strategii informatyzowania firmy, często kadra kierownicza nie ma możliwości zaszczepienia krytycznych celów biznesowych w poszczególnych obszarach i procesach biznesowych organizacji. Dlatego niezbędna jest Strategia rozwoju posiadanego potencjału informatycznego. Chociaż systemy funkcjonują i są wdrożone dobrze tzn. w zakładanym zakresie, to organizacje mogą ryzykować utratę korzyści w sensie wykorzystania pełnych możliwości tych systemów zgodnych z celami biznesowymi. Jednym z powodów jest to, że wielu użytkowników często ma bardzo mało bezpośredniej interakcji ze strategią, co oznacza że mogą być po prostu nieświadomi koniecznych zmian i dostosowania rozwiązań na poziomie operacyjnym.

Aby maksymalnie wykorzystać możliwości aplikacji należy przeprowadzić audyt informatyczny i ocenić możliwości ich rozwoju oraz zgodności z celami biznesowymi dzisiaj i w przyszłości. Ze względu na samo zaawansowanie aplikacji informatycznych, różne moduły często mają różne poziomy dojrzałości. W związku z tym, ważne jest także, aby umiejętnie kontrolować połączenie kwestii biznesowych i strategicznych z technologią informatyczną. Ponadto dobrze przygotowane grupy użytkowników mogą stanowić doskonałe wsparcie dla nowych rozwiązań i wpływać na wydobywanie z systemów konkretnych korzyści nie tylko dla siebie ale przede wszystkim dla firmy.