InfoConsulting na konferencji Business Process Management GigaCon, Warszawa 2017

InfoConsulting pragnie serdecznie zaprosić do udziału w wydarzeniu Business Process Management GigaCon, Warszawa 2017.

Zaprezentujemy swoje doświadczenia w zakresie analiz procesów, ich optymalizacji oraz wsparcia wdrożenia zmian z wykorzystaniem platformy Qalcwise.

InfoConsulting – Analiza procesów i ich optymalizacja oraz wsparcie wdrożenia zmian z wykorzystaniem platformy Qalcwise
– Małgorzata Kopa (InfoConsulting Sp. z o.o.)
Analizy procesów, identyfikacja problemów i usprawnienie komunikacji z wykorzystaniem Qalcwise, który:
* umożliwia zbudowanie dowolnej aplikacji biznesowej wraz z workflow oraz udostępnienie jej użytkownikom w ciągu zaledwie kilku minut,
* wypełnia lukę w automatyzacji procesów biznesowych każdej firmy.

O konferencji

To już XII edycja konferencji Business Process Management GigaCon, poświęconej modelowaniu procesów biznesowych. Wiedza z zakresu modelowania procesów biznesowymi ułatwia zarządzanie firmą. Właściwe decyzje i działania, szybka identyfikacja problemów, sprawny przepływ informacji to zalety prawidłowego wykorzystywania umiejętności oraz narzędzi.

Sprawne funkcjonowanie każdego przedsiębiorstwa, instytucji czy organizacji zależy od harmonijnego przeprowadzania, nadzorowania i monitorowania zachodzących w nim operacji. Zintegrowany system w firmie pozwala efektywniej wykorzystywać zasoby oraz wygrywać z konkurencją.