KUŹNIA POLSKA S.A. usprawniła działalność wdrażając IFS APPLICATIONS™

O FIRMIE

Kuźnia Polska S.A. jest renomowanym producentem elementów stalowych dla wielu branż przemysłu. Przedsiębiorstwo to, o ponad 200-letniej historii, od początku specjalizuje się w kuźnictwie. Kuźnia Polska jest producentem najwyższej jakości stalowych odkuwek matrycowych, których odbiorcami są polskie i zagraniczne przedsiębiorstwa m.in. z branży motoryzacyjnej, górnictwa, kolejnictwa i przemysłu maszynowego. Zaawansowana infrastruktura produkcyjna pozwala na wykonanie szerokiego asortymentu odkuwek. Wdrożenie systemu IFS Applications™ usprawniło procesy realizowane w obszarze produkcji, dystrybucji, utrzymania ruchu oraz finansowym i kadrowo płacowym.

POTRZEBA ZMIAN

Przed wdrożeniem systemu IFS Applications w firmie Kuźnia Polska S.A. używano niezintegrowanych narzędzi informatycznych, a brak spójności danych utrudniał analizę informacji i podejmowanie decyzji zarządczych na bieżąco. Ponadto utrzymywanie infrastruktury informatycznej, obejmującej wiele niezależnych programów, było dla firmy kłopotliwe. Po przeprowadzeniu analizy dostępnych na rynku systemów ERP zarząd firmy Kuźnia Polska S.A. zdecydował się na wybór oferty firmy InfoConsulting, platynowego partnera IFS w Polsce, na wdrożenie systemu IFS Applications 8. Rozwiązanie to najlepiej spełniało wymagania funkcjonalne, szczególnie w obszarze produkcji. Jego elastyczność gwarantowała możliwość szybkiego reagowania na zmiany rynkowe. Główne cele wdrożenia to: centralizacja danych i zapewnienie bieżącego dostępu do informacji, dostarczenie kadrze zarządzającej aktualnych i dokładnych danych pozwalających na podejmowanie szybkich i trafnych decyzji biznesowych.

WDROŻENIE

Projekt wdrożenia został podzielony na dwa etapy:

  • analizę, w trakcie której konsultanci InfoConsulting przygotowali projekt rozwiązania
  • implementację zakończoną okresem asysty technicznej po starcie produkcyjnym.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem start produkcyjny systemu IFS Applications™ nastąpił w styczniu 2015 roku.

Z systemu IFS Applications™ korzysta 160 pracowników. Obecnie InfoConsulting serwisuje i rozwija rozwiązanie.

„Wdrożony system klasy ERP IFS Applications™ w Kuźni Polskiej będzie pełnił rolę centralnego rozwiązania wewnątrz Firmy, co zaowocuje usprawnieniem funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz przyczyni się do efektywniejszego planowania działań i szybszego reagowania na zmiany rynkowe” – Janusz Bożek, Project Manager Kuźnia Polska S.A.

WDROŻONE MODUŁY

  • IFS Finanse
  • IFS Dystrybucja
  • IFS Produkcja
  • IFS Remonty
  • IFS Zarządzanie Jakością
  • IFS Zasoby Ludzkie
  • IFS Płace

Liczba użytkowników systemu: 160

KORZYŚCI


IFS Applications,Kuźnia Polska, KUŹNIA POLSKA S.A. usprawniła działalność wdrażając IFS Applications™Uporządkowanie procesów

IFS Applications,Kuźnia Polska, KUŹNIA POLSKA S.A. usprawniła działalność wdrażając IFS Applications™Centralizacja danych

IFS Applications,Kuźnia Polska, KUŹNIA POLSKA S.A. usprawniła działalność wdrażając IFS Applications™Dostęp do informacji zarządczej na bieżąco

IFS Applications,Kuźnia Polska, KUŹNIA POLSKA S.A. usprawniła działalność wdrażając IFS Applications™Efektywne planowanie produkcji

IFS Applications,Kuźnia Polska, KUŹNIA POLSKA S.A. usprawniła działalność wdrażając IFS Applications™Pełna identyfikowalność produktów

IFS Applications,Kuźnia Polska, KUŹNIA POLSKA S.A. usprawniła działalność wdrażając IFS Applications™Sprawne zarządzanie projektami

IFS Applications,Kuźnia Polska, KUŹNIA POLSKA S.A. usprawniła działalność wdrażając IFS Applications™Lepsza gospodarka magazynowa

IFS Applications,Kuźnia Polska, KUŹNIA POLSKA S.A. usprawniła działalność wdrażając IFS Applications™Skuteczna kontrola kosztów

IFS Applications,Kuźnia Polska, KUŹNIA POLSKA S.A. usprawniła działalność wdrażając IFS Applications™Efektywne zarządzanie jakością

InfoConsulting