YAWAL zwiększył efektywność produkcji dzięki IFS APPLICATIONS™

O FIRMIE

YAWAL S.A. należy do czołówki dostawców architektonicznych systemów profili aluminiowych w Polsce. Swoją pozycje rynkową zawdzięcza 30-letniemu doświadczeniu i szerokiej gamie innowacyjnych rozwiązań. Spółka produkuje energooszczędne konstrukcje przeznaczone do budowy okien, drzwi, fasad, ścian działowych i osłonowych, ogrodów zimowych, świetlików, balustrad oraz osłon przeciwsłonecznych.

POTRZEBA ZMIAN

Od 20 lat YAWAL korzystał z aplikacji w wersji IFS Apps 99. System, choć już mocno przestarzały, z archaicznym, niezbyt intuicyjnym interfejsem w dostateczny sposób obsługiwał podstawowe procesy firmy, zwłaszcza że obrósł on zewnętrznymi aplikacjami ułatwiającymi użytkownikom pracę i rozszerzającymi funkcjonalność.

IFS Apps 99 nie był w stanie wspomagać procesów biznesowy w sposób przystający do dzisiejszej rzeczywistości. Zewnętrzne prace programistyczne i interfejsy ograniczyły też znacznie elastyczność wprowadzania zmian w konfiguracji aplikacji. Taki model nie mógł być dalej podtrzymywany, stąd władze YAWAL podjęły decyzję o konieczności aktualizacji.

WDROŻENIE

Wdrożenie przeprowadzono nie jako upgrade rozwiązania, lecz jako jego całkowitą reimplementację. Powstały nowe procesy, dostosowane do wymagań trzeciego dziesięciolecia XXI wieku.

W ramach umowy zmieniono nie tylko sposób obsługi aplikacji, ale również przebieg procesów. Podobnie jak podczas poprzedniego wdrożenia realizowanego w 1999 roku, skoncentrowano się na korzyściach, jakie firma ma odnieść dzięki aplikacji, a nie na „łataniu” braków kolejnej wersji.

W efekcie wdrożenia obsługujemy teraz całość organizacji, wszystkie jej procesy, w jednym spójnym narzędziu, z prostym dostępem do danych w nowoczesnym interfejsie. Firma uporządkowała i uprościła procesy oraz poprawiła jakość danych systemowych. Na produkcji i magazynie uruchomiono zadaniowy system pracy: każdy z pracowników wie dokładnie, jakie zadania ma wykonywać, w jakiej kolejności i w jakim czasie oraz na bieżąco bezpośrednio raportuje ich wykonanie – powiedział Ireneusz Kłobus, Kierownik Projektu.

Dane między aplikacją IFS Apps 9 a dwoma dużymi funkcjonalnościami zewnętrznymi, których nie udało się obsłużyć w aplikacji ERP (system projektowania konstrukcji przestrzennych oraz oprogramowanie bezobsługowego magazynu w pełni automatycznego) zostały dwukierunkowo zintegrowane. Dodatkowo, aby odciążyć personel IT i infrastrukturę własną podjęto decyzję o umieszczeniu całości instalacji IFS Apps 9 w cloudowej infrastrukturze firmy POLCON.

W spółce YAWAL funkcjonuje skomplikowany model produkcyjny, zakładający realizację całości procesu produkcyjnego w bezpośrednim powiązaniu z zamówieniem klienta. Dodatkowo planowanie produkcji utrudnia bardzo szeroka oferta kolorystyczna. Poszczególne kolory są zaś w krótkiej perspektywie czasowej niepowtarzalne i niesprzedawalne innym klientom. Dlatego zdecydowano o zastosowaniu modułu konfiguracji na zamówienie klienta (CTO) wraz z wielopoziomowym planowaniem popytu w zleceniach produkcyjnych (DOP).

Szczególną uwagę poświęcono właściwej organizacji przepływu pracy między poszczególnymi, współpracującymi z sobą wydziałami. Wszystko po to, by dochować ustalonych w chwili rejestracji zamówienia, przekazanych klientom terminów dostaw, do czego wykorzystano funkcjonalność Wielopoziomowego planowania dostępności (ATO).

Przemodelowano działanie modułu produkcyjnego, koncentrując się nie tylko na ogólnym rozliczaniu materiałowym, ale także na planowaniu surowcowym i osobowym. Opracowano i uruchomiono model planowania na wszystkich wydziałach produkcyjnych firmy. Świadomie i efektywnie używane są metody planowania statystycznego i MRP.

Całość procesów produkcyjnych raportowana jest na bieżąco przy użyciu bezprzewodowych terminali z czytnikami kodów kreskowych przez pracowników wydziałów produkcyjnych, bezpośrednio przez osoby pracujące na linii produkcyjnej przy rozpoczęciu i zakończeniu poszczególnych procesów. System automatycznie rozlicza surowce, czas pracy poszczególnych brygad, pozwala na automatyczny wydruk etykiet do oznaczania wyrobów w momencie, gdy schodzą one z produkcji.

WDROŻONE MODUŁY

  • Finanse i księgowość
  • Kadry i płace
  • Dystrybucja
  • Produkcja

KORZYŚCI


IFS Applications,YAWAL, YAWAL zwiększył efektywność produkcji dzięki IFS Applications™Wyeliminowanie ręcznego raportowania

IFS Applications,YAWAL, YAWAL zwiększył efektywność produkcji dzięki IFS Applications™Wsparcie w planowaniu i rozliczaniu czasu pracy pracowników

IFS Applications,YAWAL, YAWAL zwiększył efektywność produkcji dzięki IFS Applications™Eliminacja dużej liczby operacji pomocniczych, realizowanych w biurach produkcji, a nie bezpośrednio na linii

IFS Applications,YAWAL, YAWAL zwiększył efektywność produkcji dzięki IFS Applications™Wsparcie dla realizowanych w firmie procedur kontroli jakości

IFS Applications,YAWAL, YAWAL zwiększył efektywność produkcji dzięki IFS Applications™Wdrożenie modelu kooperacji zewnętrznej w toku produkcji

IFS Applications,YAWAL, YAWAL zwiększył efektywność produkcji dzięki IFS Applications™Uproszczenie procedur handlowych, w tym: zawierania umów handlowych, pozyskiwania okazji handlowych, ofertowania, pozyskiwania nowych klientów

IFS Applications,YAWAL, YAWAL zwiększył efektywność produkcji dzięki IFS Applications™Optymalizacja zarządzania czasem pracy poprzez kalendarze i integrację z kalendarzem Outlook

IFS Applications,YAWAL, YAWAL zwiększył efektywność produkcji dzięki IFS Applications™Uproszczony mailing, dostęp do historii korespondencji handlowej oraz zarządzanie i dystrybucję dokumentacji handlowej

IFS Applications,YAWAL, YAWAL zwiększył efektywność produkcji dzięki IFS Applications™Wsparcie dla szybkiej obsługi zamówień

IFS Applications,YAWAL, YAWAL zwiększył efektywność produkcji dzięki IFS Applications™Wdrożenie zadaniowości pracowników magazynu w systemie WMS

IFS Applications,YAWAL, YAWAL zwiększył efektywność produkcji dzięki IFS Applications™Usprawnienie obsługi zapotrzebowań zakupowych

InfoConsulting