Zwiększenie efektywności zarządzania przedsiębiorstwem w Otwockim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

O FIRMIE

OPWiK Sp. z o.o. to firma z 80-cio letnią tradycją. Świadczy usługi w zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków na terenie Otwocka oraz gmin Karczew, Józefów i Celestynów. Obecnie długość sieci wodociągowej OPWiK wynosi łącznie ponad 220 km.

POTRZEBA ZMIAN

Przed wdrożeniem IFS Applications™  w Otwockim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. korzystano z kilku prostych, niezależnych narzędzi informatycznych. Obejmowały one tylko niektóre obszary działalności firmy, w tym m.in. finanse i księgowość, obsługę klienta i gospodarkę magazynową. Ze względu na brak integracji dotychczasowych narzędzi IT, dostęp do informacji zarządczej był utrudniony i ograniczał możliwości efektywnego zarządzania.

Celem wdrożenia nowego narzędzia było zwiększenie efektywności zarządzania przedsiębiorstwem, poprzez wdrożenie kompleksowego, zintegrowanego rozwiązania informatycznego klasy ERP.

WDROŻENIE

OPWiK używa systemu IFS Applications od 2012 r. Rozwój przedsiębiorstwa i potrzeba dalszego zwiększania efektywności działań spowodowały podjęcie decyzji o aktualizacji systemu. Projekt wdrożenia systemu IFS ApplicationsTM do wersji 9, zespół konsultantów InfoConsulting, zrealizował na przełomie lat 2016 i 2017.

Najważniejszym celem upgrade’u była integracja istniejących rozwiazań. Istotnym elementem było wdrożenie modułu GIS Integration (InfoGIS), który umożliwia zobrazowanie awarii w sieci wodno-kanalizacyjnej na mapie GIS, poprzez formularze systemu IFS ApplicationsTM 9.

Wdrożone zostały także pozostałe autorskie narzędzia oferowane przez InfoConsulting.

W ramach wykonanych prac, InfoConsulting wprowadził zmiany do używanego w OPWiK modułu InfoBilling. Rozwiązanie to zapewnia m.in. masowe rozliczenia, fakturowanie klientów oraz obsługę fakturowania na terminalach mobilnych Psion. Integracja modułu z systemem IFS ApplicationsTM umożliwia kompleksową obsługę rozliczeń z klientami, automatyczną dekretację sprzedaży, wielowymiarowe analizy sprzedaży oraz obsługę wodomierzy.

W celu zwiększenia efektywności zarządzania organizacją wdrożono nowe funkcjonalności takie jak eBOK do obsługi klienta, obsługę procesu inwestycyjnego oraz integrację IFS ApplicationsTM 9 z systemem InfoGIS.

„Wdrożony przez InfoConsulting system GIS wraz z modułem GIS Integration zapewnia ścisłą integrację z systemem IFS Applications. Ułatwia skuteczne zarządzanie infrastrukturą wodno-kanalizacyjną, zarządzanie awariami oraz realizację procesów serwisowych. Informacje dotyczące lokalizacji i parametrów sieci są dostępne w systemie IFS ApplicationsTM 9 w postaci map, dając całościowy obraz infrastruktury sieci wodociągowej i kanalizacyjnej” – wyjaśnia Adam Domagała, Project Manager, InfoConsulting.

Z sukcesem wdrożono również funkcjonalność umożliwiającą obsługę inwestycji wodno-kanalizacyjnych. Dzięki temu system IFS ApplicationsTM 9 kompleksowo wspiera realizowane w przedsiębiorstwie procesy, od momentu pojawienia się potrzeby inwestycyjnej, aż do pełnej obsługi billingowej klienta.

Usprawniono procesy obsługi laboratorium, obsługi zamówień publicznych i obsługi inwestycji. IFS ApplicationsTM współpracujący z modułem GIS Integration wspiera zarządzanie przeglądami i remontami infrastruktury technicznej.

„Spółka InfoConsulting ma duże doświadczenie konsultacyjno-wdrożeniowe oraz wysokie kompetencje biznesowe, dzięki czemu aktualizacja systemu IFS ApplicationsTM do najnowszej wersji została przeprowadzona bardzo sprawnie. Konsultanci InfoConsulting zrealizowali projekt w sposób wzorowy” – podkreśla Mieczysław Kostyra, prezes zarządu OPWiK Sp. z o.o.

„Główną zaletą wdrożenia systemu IFS Applications jest centralizacja wszystkich procesów. System billingowy, który specjalnie dla nas przygotowała firma InfoConsulting, jest ściśle dopasowany do specyfiki branży wodno-kanalizacyjnej, a jego integracja z systemem IFS Applications zapewnia łatwy dostęp do scentralizowanych informacji. To stanowi dla nas ogromną korzyść” – Grażyna Osica, główny księgowy i prokurent w OPWiK Sp. z o.o.

WDROŻONE MODUŁY

  • IFS Finanse
  • IFS Dystrybucja
  • IFS Remonty
  • IFS Zasoby Ludzkie
  • IFS Płace

WDROŻONE ROZWIĄZANIA AUTORSKIE

  • InfoBilling
  • InfoGIS
  • eBOK

Liczba użytkowników: ponad 60

KORZYŚCI


Zwiększenie efektywności zarządzania przedsiębiorstwem,OPWIK, Zwiększenie efektywności zarządzania przedsiębiorstwem w Otwockim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.Usprawnienie procesów biznesowych w firmie

Zwiększenie efektywności zarządzania przedsiębiorstwem,OPWIK, Zwiększenie efektywności zarządzania przedsiębiorstwem w Otwockim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.Sprawniejsze zarządzanie umowami

Zwiększenie efektywności zarządzania przedsiębiorstwem,OPWIK, Zwiększenie efektywności zarządzania przedsiębiorstwem w Otwockim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.Wspomaganie zarządzania przedsiębiorstwem

Zwiększenie efektywności zarządzania przedsiębiorstwem,OPWIK, Zwiększenie efektywności zarządzania przedsiębiorstwem w Otwockim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.Kontrola finansów i księgowości

Zwiększenie efektywności zarządzania przedsiębiorstwem,OPWIK, Zwiększenie efektywności zarządzania przedsiębiorstwem w Otwockim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.Bieżące śledzenie realizacji inwestycji

Zwiększenie efektywności zarządzania przedsiębiorstwem,OPWIK, Zwiększenie efektywności zarządzania przedsiębiorstwem w Otwockim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.Planowanie budżetu

Zwiększenie efektywności zarządzania przedsiębiorstwem,OPWIK, Zwiększenie efektywności zarządzania przedsiębiorstwem w Otwockim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.Obsługa zleceń roboczych

Zwiększenie efektywności zarządzania przedsiębiorstwem,OPWIK, Zwiększenie efektywności zarządzania przedsiębiorstwem w Otwockim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.Prowadzenie gospodarki materiałowej

Zwiększenie efektywności zarządzania przedsiębiorstwem,OPWIK, Zwiększenie efektywności zarządzania przedsiębiorstwem w Otwockim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.Łatwiejsza inwentaryzacja magazynowa

InfoConsulting