InfoConsulting pozyskało certyfikaty partnerskie IBM

Certyfikacja IBM

InfoConsulting Sp. z o.o. zakończyła proces certyfikacji partnerskiej IBM. Certyfikacja pozwoliła na uzyskanie specjalizacji z produktów t.j.: Watson, Advanced Analytics, Financial & Operational Performance Management, Predictive Analytics, Prescriptive Analytics, Data Repositories & Appliances, Cloud Open, Systems – Middleware Open, Watson Open. Szybki i łatwy dostęp do dużych wolumenów danych powoduje, że dziś nowe technologie są głównym kierunkiem rozwoju przedsiębiorstw. Wiele firm widzi konieczność inwestycji w narzędzia pozyskiwania i właściwego analizowania danych.

Współpraca InfoConsulting z jednym z głównych partnerów, zaowocowała poszerzeniem portfolio o sprawdzone, bezpieczne i innowacyjne rozwiązania. Uzyskane specjalizacje i wiedza potwierdzają kompetencje ekspertów InfoConsulting i zapewniają profesjonalne wdrożenie rozwiązań jakich potrzebują klienci, aby mogli wykorzystywać analitykę danych do budowania biznesowych korzyści.


Więcej o szkoleniach:

Szkolenia