Czego można oczekiwać po trafnej prognozie popytu?

Jej efektem jest między innymi ustalenie wielkości sprzedaży na kolejne okresy, zmniejszenie zapasu wyrobów oraz niedoborów gotowych na magazynie. 👍

A co za tym idzie?

✔️Poprawa planowania komponentów

✔️Zmniejszenie zamrożonego kapitału

✔️Udoskonalenie jakości obsługi klienta.

Jeśli zdecydują się Państwo na wdrożenie rozwiązań do prognozowania popytu przy współpracy z ekspertami InfoConsulting, proces prognozy stanie się intuicyjny i transparentny oraz zapewni firmie następujące korzyści:

✔️Zastosowanie metod lepszego dopasowania, sugerujących prognozę o najmniejszych błędach

✔️Przedstawianie wyników prognoz za pomocą interaktywnych wykresów

✔️Prognozy historyczne widoczne na wykresie prognozy wygasłej

✔️Kontrola zapasów dla komponentów w oparciu o częstotliwości ich sprzedaży

✔️Łatwość odwzorowania i analizowania sieci sprzedaży poprzez obszary geograficzne, kanały dystrybucji, grupy klientów

✔️Wprowadzanie manualnych korekt do historycznego popytu oraz prognoz

✔️Uwzględnianie w prognozach kampanii marketingowych

✔️Tworzenie prognozy zespołowej pomiędzy planistami

✔️Wykrywanie sezonowości.

Źródło: LinkedIn