Czerwona Torebka

Czerwona Torebka SA wzmacnia potencjał biznesowy dzięki wdrożeniu nowoczesnych rozwiązań ABS Business Intelligence.

Advanced Business Solutions Sp. z o.o. (obecnie InfoConsulting) realizuje umowę wdrożenia systemu klasy Business Intelligence (BI) z Czerwoną Torebką SA.
Dzięki monitorowaniu kluczowych obszarów biznesowych system ABS BI optymalizuje procesy biznesowe oraz ułatwia podejmowanie decyzji. Rozwiązanie dostarcza odpowiednie informacje oraz przejrzyste dane dla użytkowników systemu. ABS BI stanowi jednolitą i zintegrowaną platformę sprawozdawczości, analizy i kontroli, umożliwiając stałe zwiększanie efektywności i ułatwiając zarządzanie przedsiębiorstwem w oparciu o dane z wielu systemów informatycznych.

Podstawową korzyścią jaką chcemy osiągnąć wdrażając ABS Business Intelligence jest usprawnienie procesu podejmowania decyzji. – mówi Piotr Pęcherski, Dyrektor Departamentu IT, Prokurent Czerwonej Torebki SA.

Dostęp do wiarygodnych i spójnych informacji, przekształconych w użyteczną wiedzę pochodzącą ze wszystkich obszarów biznesowych organizacji da nam możliwość podejmowania większej liczby trafnych decyzji w krótszym czasie. Sprawność tworzenia prognoz dla firmy i szybka reakcja na trendy rynkowe pozwoli nam lepiej rozpoznawać zagrożenia i szanse pojawiające się w obszarze prowadzonej przez nas działalności.

ABS gwarantuje najwyższą jakość – od przygotowania wdrożenia i dostawy licencji, poprzez usługi wdrożeniowe, szkoleniowe, usługi serwisu i wsparcia w rozwoju oprogramowania ABS BI w firmie. Niezwykle ważne dla naszych klientów – jak stwierdził Damian Skipioł, Dyrektor Departamentu Business Intelligence ABS – jest to, iż współpracują oni z jednym, doświadczonym konsultantem i dostawcą, biorącym odpowiedzialność za całość przedsięwzięcia.

Czerwona Torebka SA to ogólnopolska sieć pasaży handlowych skupiających punkty usługowe i handlowe. Pasaże Czerwonej Torebki pełnią rolę centrów wygodnych zakupów. Oferta handlowa obiektów skierowana jest do konsumentów poszukujących dobrych jakościowo towarów i usług w atrakcyjnych cenach, dla których istotną cechą jest szybkość i wygoda zakupów w pobliżu miejsca zamieszkania.