Prognozowanie popytu

Działamy na rzecz rozwoju i innowacji!

Informowaliśmy już o naszym projekcie, który realizujemy dla Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.

Otóż wchodzimy na wyższy poziom! Za nami 8 miesięcy wytężonej pracy badawczo-rozwojowej w ramach projektu dofinansowanego z funduszy Unii Europejskiej. Wszystko przebiega zgodnie z planem!

Projekt zakłada stworzenie gotowego rozwiązania, które umożliwi naszym klientom obniżenie pracochłonności i podwyższy skuteczność planowania produkcji. Będą mogli osiągnąć realne oszczędności w ramach organizacji! Rozwiązanie pozwoli też na wsparcie podmiotów realizujących masową personalizację wyrobów (mass customization) i sprzedaż pośrednią. Zapewni również prawidłowe prognozowanie, oparte na zmiennych innych niż tylko dane historyczne sprzedaży.

Nie możemy doczekać się efektu końcowego!😊

Źródło: LinkedIn