Efektywne przetwarzanie informacji na potrzeby zarządcze instytucji finansowych – artykuł

Artykuł w serwisie alebank.pl

Serwis alebank udostępnił artykuł firmy FinCode, jednej ze spółek InfoConsulting Group. Krytyczną cechą gospodarki 4.0 jest budowa elastycznych i mocno zintegrowanych łańcuchów logistycznych oraz łańcuchów powiązań danych pomiędzy różnymi uczestnikami rynku (dostawcami produktów, pośrednikami, partnerami i klientami). Rozwijają się cyfryzacja, sztuczna inteligencja, robotyka, przetwarzanie danych w chmurze, big data, data analytics itp. Jaki ma to wpływ na sektor bankowy?

Bank to złożony podmiot, z uwagi zarówno na złożoności produktów, jak i wielości linii biznesowych. Potęguje to wyzwania związane z gospodarką 4.0. Banki mają dostęp do ogromnych wolumenów danych z systemów własnych czy partnerów, klientów. Duże ilości źródeł informacji, często niepowiązanych, utrudniają ich analizę, która przekracza możliwości zespołów ludzkich. Tylko odpowiedni mechanizm, integrujący i trafnie przetwarzający dane, pozwoli bankowi wykorzystać pełen potencjał posiadanych informacji.

Rozwiązanie takie zapewni: kompleksową i wiarygodną informację w czasie rzeczywistym, automatyzację wnioskowania oraz elastyczne integrowanie źródeł i uproszczenie operacji na danych. Narzędzia technologiczne są w stanie efektywnie zarządzać informacjami pochodzącymi z różnych kanałów, takich jak systemy: transakcyjne, rozliczeniowe, zarządzania ryzykiem oraz hurtownie danych.

Zapraszamy do zapoznania się z całym artykułem:

https://alebank.pl/efektywne-przetwarzanie-informacji-na-potrzeby-zarzadcze-instytucji-finansowych/?id=258147&catid=26389