Aktualności - Festiwal Teatralny - InfoConsulting

Festiwal Teatralny

2 grudnia 2015 r. rozpocznie się 28 Festiwal Teatralny w warszawskim XXVII Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Czackiego. Advanced Business Solutions (obecnie InfoConsulting) kolejny raz angażuje się w tą wspaniałą inicjatywę propagowania sztuki teatralnej. Nad organizacją Festiwalu czuwają – z ogromnym wsparciem ze strony nauczycieli i dyrekcji – uczniowie, którzy przygotowują program od początku do końca. W ramach organizacji Festiwalu w Liceum, wśród uczniów, powoływane są wyspecjalizowane sekcje, których zadania rozpięte są od budowania sceny, nagłaśniania i oświetlania sztuk, poprzez przygotowanie nagród i strony internetowej, aż po wykarmienie głodnych Festiwalowiczów. Nad ogólnym kształtem i przebiegiem całego wydarzenia czuwa szefostwo – dwoje uczniów z najstarszych klas. http://28.festiwalczacki.pl/.

Życzymy powodzenia.