InfoConsulting pomoże użytkownikom IFS zintegrować się z KSeF

Krajowy System e-Faktur (KSeF) to platforma do wystawiania i otrzymywania drogą elektroniczną faktur ustrukturyzowanych przygotowana przez Ministerstwo Finansów. Będzie ona obowiązkowa dla każdego przedsiębiorcy od 2024 roku. InfoConsulting przygotował dedykowanego systemowi IFS pakiet rozwiązań, który pomoże przedsiębiorcom.

Czym są faktury ustrukturyzowane i dlaczego już teraz warto rozpocząć przygotowania do wdrożenia systemu fakturowania?

  • Faktury ustrukturyzowane są wystawiane i otrzymywane za pośrednictwem systemu Ministerstwa Finansów – Krajowego Systemu e-Faktur (w skrócie KSeF).
  • Zakres danych raportowanych w ramach nowej formy faktury jest szerszy niż w dotychczasowych fakturach.
  • KSeF zapewnia kontrolę w czasie rzeczywistym nad procesem fakturowania;
  • Od 1 stycznia 2024 będzie to obligatoryjna i jedyna forma fakturowania.

Przygotuj TWÓJ system na zmiany. Jak możemy Ci pomóc?

Skorzystaj z gotowego pakietu rozwiązań InfoConsulting dedykowanego systemowi IFS.

Bądź gotowy na KseF.

  • Zmiany dedykowane dla wersji : Cloud, 10, 9, 8, 75 oraz 2003 IFS Application.
  • Rozwiązania obejmują przygotowanie faktury ustrukturyzowanej w formacie XML wymaganym przez Ministerstwo Finansów.
  • Możliwość wygenerowania faktury w formacie XML dostępna tylko dla użytkowników posiadających określone uprawnienia nadane w systemie IFS.
  • Faktura sprzedaży w formacie XML przekazana automatycznie do repozytorium, skąd jest wysyłana do Krajowego Systemu e-Faktur.
  • Bezpośrednia komunikacja systemu IFS z KSeF, co pozwala na pobranie numeru KSeF faktury sprzedaży oraz UPO, jak również pobranie faktur zakupu z KSeF.