Rozwój w Regionie DACH przez Przejęcie Xpect Value

InfoConsulting rozwija się w Szwajcarii!

InfoConsulting, platynowy partner IFS, przyspiesza swój rozwój w regionie DACH.

Firma zdecydowała się na rozwój poprzez przejęcie firmy konsultingowej Xpect Value. Xpect Value Consulting, specjalizująca się w doradztwie i wdrożeniach systemów IFS, to strategiczny zakup dokonany przez InfoConsulting.

Regularnie zwiększamy skalę naszej działalności w regionie DACH. Wzrost musi być jednak powiązany z utrzymaniem najwyższych standardów. Dlatego cieszę się, że oprzemy rozwój InfoConsulting Switzerland na wykorzystaniu doświadczonego zespołu Xpect Value. Działamy globalnie, ale to lokalne podejście i zrozumienie oczekiwań klientów jest kluczowym czynnikiem naszego dalszego sukcesu. Naszą wizją jest stać się jedną z wiodących firm konsultingowych na świecie, łączącą wiedzę ekspercką i technologię w celu poprawy sposobu, w jaki ludzie pracują i żyją – powiedział Mirosław Kamiński Head of InfoConsulting.

Nasza współpraca przyniesie znaczące korzyści dla rozwoju w regionie DACH. Wspólnie możemy zaoferować szerszy zakres specjalistycznej wiedzy i doświadczenia w obszarze IFS, umożliwiając firmom w regionie otrzymywanie wysokiej jakości rozwiązań dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb. Nasze partnerstwo zaowocuje integracją naszych produktów i klienci skorzystają z naszego wspólnego doświadczenia. Dążymy do tego, aby interakcje biznesowe z nami były tak wygodne i wydajne, jak to tylko możliwe. Łącząc nasze talenty, możemy czerpać z bogactwa wiedzy branżowej. Oznacza to, że firmy na rynku szwajcarskim mają dostęp do jeszcze szerszego zakresu wiedzy i spostrzeżeń, aby pomóc swoim firmom odnieść sukces – powiedział Sedat Demiri Managing Director InfoConsulting Switzerland

Nasza fuzja oznacza nie tylko rozszerzenie naszych usług, ale także stworzenie bardziej kompleksowej wartości dla naszych klientów. Razem otwieramy drzwi do nowych możliwości i rozwiązań, które przeniosą cele biznesowe zarówno nasze, jak i naszych klientów na wyższy poziom. Fuzja Xpect Value Consulting i InfoConsulting otwiera bogactwo wartości dodanej dla naszych klientów. Razem jesteśmy silniejsi, bardziej wszechstronni i lepiej przygotowani, aby sprostać potrzebom i wyzwaniom klientów, a także przekroczyć ich cele – powiedział Dario Flandi Managing Director of InfoConsulting Switzerland.