InfoConsulting wprowadza innowacje oparte na sztucznej inteligencji

InfoSearch to najnowszy projekt usprawniający obsługę klientów wdrożony przez InfoConsulting dzięki wsparciu Funduszy Unijnych. Innowacyjne rozwiązanie, wykorzystujące sztuczną inteligencję, usprawni zarządzanie zasobami wiedzy o dotychczas zrealizowanych modyfikacjach systemowych. 

InfoSearch zwiększy efektywność pracowników poprzez wspomaganie procesów oparte na rozwiązaniach sztucznej inteligencji, zgodnie z podejściem „Człowiek 2.0”. W ramach stworzonego produktu dostępne funkcjonalności pozwalają na zmniejszenie pracochłonności, liczby błędów, a tym samym kosztów związanych z ręcznym zarządzaniem modyfikacjami i ich budową.

Projekt „Opracowanie i wdrożenie do obsługi procesów projektowania i produkcji systemu zwiększającego wydajność personelu poprzez asystę opartą na rozwiązaniach sztucznej inteligencji zgodnie z podejściem „Człowiek 2.0” zrealizowano w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  

 

Cel projektu:

Opracowanie i wdrożenie do obsługi procesów projektowych i produkcyjnych systemu (InfoSearch) augmentującego możliwości projektantów, programistów i konsultantów w codziennej pracy związanej z opracowywaniem i realizacją modyfikacji systemu IFS zgodnie z wymaganiami IFS Applications Quality Standards, zapewniając eliminację pracochłonności, błędów i kosztów związanych z ręcznym zarządzaniem modyfikacjami i ich budową.

Do zbudowania systemu InfoSearch zespół ekspertów InfoConsulting  zastosował innowacyjne techniki sztucznej inteligencji (AI) oraz narzędzia automatyzujące. Nowe rozwiązanie usprawni obsługę Klientów i przyczyni się do skrócenia czasu realizacji zgłoszeń.