Jak sztuczna inteligencja może wspomagać podejmowanie decyzji biznesowych

Sztuczna inteligencja oraz algorytmy uczenia maszynowego rozwijają się w dynamicznym tempie. Sposób, w jaki ludzie wykorzystują AI do rozwiązywania problemów biznesowych, stale ewoluuje. A stosowanie tych technik nie jest już zarezerwowane tylko dla wąskiego grona specjalistów z dziedziny analizy danych i programowania. W szczególności ważne zastosowanie AI jest związane ze wspomaganiem i automatyzowaniem podejmowania decyzji. Nowoczesne narzędzia i algorytmy uczenia maszynowego wspomagają miedzy innymi:

  • prognozowanie w różnych obszarach działania firmy (do popytu po zapotrzebowanie na zasoby),
  • rekomendowanie optymalnych decyzji i parametrów procesów,
  • oraz klasyfikację w tym np. identyfikację nie oczywistych powiązań pomiędzy zdarzeniami gospodarczymi.

Również systemy ERP jako systemy centralne wspomagające zarządzanie całym przedsiębiorstwem, coraz częściej są uzupełniane o dodatkowe funkcjonalności AI optymalizujące podejmowanie decyzji w oparciu o dane rzeczywiste.

Przykładowe zastosowania rozwiązań sztucznej inteligencji wspomagające podejmowanie decyzji bazując na danych posiadanych przez przedsiębiorstwo np. w systemie ERP:

  1. AI może wykorzystać informacje o wydajności, kwalifikacjach pracowników i np. ich lokalizacji, aby optymalnie przypisać zadania np. serwisowe lub projektowe i pomóc w planowaniu. Jest to szczególnie przydatne dla firm świadczących usługi serwisowe w terenie lub realizujących projekty.
  2. AI może na podstawie danych raportowych z wykonywania produkcji przez pracowników ocenić wydajność pracowników i zakwalifikować pracowników do obsługi konkretnych, wyspecjalizowanych maszyn w celu zwiększenia zarówno efektywności ale też niezawodności obsługi maszyn. Wiele firm produkcyjnych uzyskuje korzyści z takich rozwiązań.
  3. AI może zidentyfikować nieuchwytne dla zespołu sprzedaży wzorce zakupowe klientów tj. np. powiązania sprzedaży konkretnych produktów czy grup z innymi produktami lub nawet zdarzeniami, co można wykorzystać w rekomendacjach zakupowych, lepszym dopasowaniu oferty i stanów magazynowych. Tego typu rozwiązania sprawdzają się zarówno w firmach handlowych jak i produkcyjnych a nawet usługowych.
  4. AI może obliczyć i zaproponować terminy serwisowania maszyn i urządzeń aby nie dochodziło do awarii i niespodziewanych przestojów. Doceniają takie rozwiązania menedżerowie fabryk oraz wysoce zautomatyzowanych magazynów, gdzie przestoje mogą być szczególnie kosztowne.

Zastanów się, jakie kluczowe decyzje podejmujesz regularnie, wysokiej klasy specjalista od technik AI zidentyfikuje na tej podstawie jakie dane i jak rozwiązania sztucznej inteligencji mogą pomóc Ci być jeszcze skuteczniejszym. Nie musisz wiedzieć jakie rozwiązania AI są optymalne dla Twojego obszaru działania, w jaki sposób np. uczenie maszynowe może wspierać poprawę efektywności procesów biznesowych. Nasza organizacja zadba o dobranie właściwych narzędzi z palety naszych produktów i wykorzystując sztuczną inteligencję, przeniesie Twoją firmę na wyższy poziom. Pomożemy podejmować (w tym automatycznie) trafniejsze decyzje, co pozwoli twojej firmie poprawić efektywność działania.