Ochrona Danych Osobowych

W InfoConsulting dbamy o Twoje dane w procesie rekrutacji!

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa InfoConsulting z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 2 lok. 36, 00-131. W skład Grupy InfoConsulting wchodzą spółki: InfoConsulting Sp. z o.o., InfoConsulting Poland Sp. z o.o., InfoSourcing Sp. z o.o., FinCode Sp. z o.o. Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w procesie rekrutacji.

 1. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: . Zadania Inspektora Ochrony Danych określa art. 39 RODO.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu rekrutacji na podstawie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE oraz przepisów obowiązującego Kodeksu pracy.
 3. Dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 4 miesięcy liczony od przesłania zgłoszenia rekrutacyjnego, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 8 miesięcy liczony od przesłania zgłoszenia rekrutacyjnego.
 4. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, Twoje dane zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym będą mogły być przetwarzane także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
 5. Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś (bądź nie) wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
 6. Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych.
 7. Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
 8. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 9. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 10. W każdym momencie możesz cofnąć udzieloną zgodę, wysyłając e-mail na adres: , co nie ma wypływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody.
 11. W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem  lub naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem
InfoConsulting