Kierunki rozwoju Business Intelligence

Wszystkie przetwarzane w firmach dane są zbiorem istotnych wiadomości z punktu widzenia organizacji, jej pracowników, klientów i partnerów. Aby firma działała sprawnie, niezbędne jest włączenie informacji w system sprawnego zarządzania danymi, a wiedza płynąca z informacji jest podstawą do rozwijania biznesu. Dlatego tylko ich bezpieczne przechowywanie i stworzenie dostępu do nich w dłuższym okresie, zapewniają sprawny przebieg procesów biznesowych.

Czytaj więcej