Kuźnia Polska SA nowym Klientem ABS

Advanced Business Solutions Sp. z o.o. (obecnie InfoConsulting) podpisała kontrakt z Kuźnią Polską S.A. w Skoczowie na wdrożenie systemu wspomagającego zarządzanie klasy ERP − IFS Applications™ 8.

Światowej klasy zintegrowany system ERP, który zostanie wdrożony przez ekspertów ABS,  pozwoli na optymalizację procesów biznesowych oraz poprawi funkcjonowanie poszczególnych obszarów działania Kuźni Polskiej S.A.  Wdrożone zostaną następujące moduły: produkcja i zarządzanie jakością, zakupy i sprzedaż, gospodarka magazynowa, finanse i księgowość, kadry i płace, zarządzanie projektami, serwis i remonty. Z systemu IFS Applications™ 8 korzystać będzie 120 użytkowników.

Przedmiotem działalności Kuźni Polskiej SA  jest produkcja wysokiej jakości stalowych odkuwek matrycowych kutych na gorąco, przeznaczonych przede wszystkim dla motoryzacji, a także dla górnictwa, kolejnictwa i przemysłu maszynowego. Firma zatrudnia ponad 600 osób.