Leasing IFRS16

Czy znasz nowe regulacje IFRS 16 dotyczące leasingu?

Z dniem 1 stycznia 2019 roku obowiązują nowe przepisy na mocy rozporządzenia IFRS 16, które wymagają wykazywania w bilansie wszystkich umów leasingowych. Zmiana dotyczy firm leasingujących aktywa. Nowe wymagania eliminują pojęcie leasingu operacyjnego, a co za tym idzie pozabilansowe ujęcie użytkowanych na tej podstawie aktywów.

Mamy na to gotowe rozwiązanie ! Nasi eksperci oprogramowali to zagadnienie w systemie IFS Applications zgodnie z wytycznymi. Obejmą one te dane, które są potrzebne do wyliczenia całkowitej dyskontowanej wartości do spłaty pozostałych zobowiązań leasingowych oraz prawa do użytkowania środka trwałego.

Funkcjonalność ta umożliwi raportowanie zgodne z IFRS 16 i stanowić będzie kompletny mechanizm zapewniający prawidłowe księgowanie zgodne z nowymi wymaganiami.