Najnowsza odsłona IFS Cloud wykorzystuje AI dla przemysłu

Nowa funkcjonalność w IFS Cloud 24R1

InfoConsulting, jako globalny strategiczny partner firmy IFS, ma przyjemność ogłosić wprowadzenie na rynek najnowszej wersji IFS Cloud, która jest teraz wyposażona w zaawansowane funkcje sztucznej inteligencji do użytku w branży przemysłowej.

Nowa wersja ma na celu umożliwienie firmom tworzenie zautomatyzowanych procesów biznesowych, co jest szczególnie ważne dla firm, których częścią oferty jest konserwacja majątku i serwis.

Najnowsza oferta firmy IFS koncentruje się na trzech głównych obszarach:

 

Ludzie i technologia pracujący w harmonii

Wraz z rozwojem sztucznej inteligencji jesteśmy teraz w czasach, w których technologia i moc ludzkiego mózgu mogą łączyć się i robić niesamowite rzeczy w firmie, a nowa wersja IFS Cloud wykorzystuje potencjał człowieka, ale rozszerza go za pomocą sztucznej inteligencji.

Jest to szczególnie ważne w obszarze aktywów biznesowych. Każda firma posiadająca maszyny, zakłady, sprzęt produkcyjny itp. musi dążyć do minimalizacji przestojów i upewnić się, że każdy wykorzystywany przez nią zasób jest w pełni zoptymalizowany.

Niektóre ze sposobów, w jakie osiąga to najnowsza wersja IFS Cloud, obejmują:

– Lepsze podejmowanie decyzji dzięki asystentowi IFS Cloud opartemu na sztucznej inteligencji.

– Spostrzeżenia wspierające redukcję nakładów inwestycyjnych i kosztów operacyjnych

– Poprawa poziomu usług i zmniejszenie kosztów związanych z koniecznością bezpośrednich wizyt techników terenowych u klientów.

 

Zwiększanie rentowności w zmiennych sektorach przemysłu

Wszystkie firmy mają potencjał, niektóre mniejszy, a inne większy. Podstawą do wykorzystania tego potencjału jest upewnienie się, że koncentrujesz się na kilku kluczowych punktach, które obejmują:

– Obniżenie kosztów

– Ograniczenie marnotrawstwa surowców

– Prawidłowy pomiar rentowności

Może to wzmocnić pozycję firmy, a dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji i prawidłowemu planowaniu można opracować nowe modele biznesowe w celu usprawnienia wielu części działalności. Jest to coś, w czym InfoConsulting jest ekspertem, wykonując to dla wielu firm w przeszłości.

Jeśli przyjrzymy się tylko jednemu elementowi działalności produkcyjnej, harmonogramowaniu łańcucha dostaw, to możemy zauważyć wiele firm, które mają wiele możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji do zwiększenia produktywności, automatyzacji zarządzania umowami SLA i ich przestrzegania, a co najważniejsze, zwiększenia marż zysku.

Posiadanie tego rodzaju wsparcia technologicznego może pomóc w osiągnięciu celów zgodności z umowami SLA, uniknięciu kar umownych i poprawie ogólnej satysfakcji klienta, co jest jednym z kluczowych filarów InfoConsulting.

 

Wykorzystanie zrównoważonego rozwoju jako przewagi konkurencyjnej

IFS Cloud wspiera firmy w osiąganiu rzeczywistych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Możliwość śledzenia emisji ze sprzętu i zużycia energii przez dostawcę mediów pomaga firmom nie tylko osiągnąć cele w zakresie oszczędności kosztów, ale także cele w zakresie zgodności z przepisami i odpowiedzialności społecznej.

Korzystanie z IFS Cloud pozwala firmie na wprowadzenie nowych, generujących zyski strumieni przychodów przy jednoczesnym zmniejszeniu śladu węglowego.

 

Podsumowanie

Wszystkie firmy muszą wykorzystać moc sztucznej inteligencji lub zaryzykować pozostanie w tyle za konkurencją, która planuje przyszłość.

Jeśli masz pytania dotyczące tego, w jaki sposób sztuczna inteligencja może pomóc Twojej firmie, zespół InfoConsulting jest do Twojej dyspozycji.