Narzędzie geoinformatyczne

Systemy informacji przestrzennej (GIS) stają się coraz powszechniejszą formą gromadzenia i zarządzania danymi o przestrzennym charakterze. To szczególnie ważne zagadnienie w erze społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy. Postęp technologiczny i zmieniające się struktury biznesowe sprawiają, że niezbędne jest dzisiaj zarządzanie – realne i wirtualne – relacjami, które prowadzi do gromadzenia kompletnych danych niezbędnych do podejmowania decyzji. Specjaliści w zakresie GIS zwracają jednak uwagę, że jedną z największych barier w dynamicznym rozwoju systemów informacji przestrzennej są nierozpowszechnione standardy w zakresie wymiany danych i fakt, że stosowane systemy wymiany danych są bardzo różnorodne.