IMI logo

Jesteśmy długoterminowym, stabilnym partnerem dla naszych klientów. Interesuje nas strategiczny kierunek rozwoju każdej firmy, z którą współpracujemy. Nasze podejście znajduje odzwierciedlenie w realnym wsparciu biznesowym dla naszych klientów w każdym miejscu na świecie. W wielu przypadkach są to liderzy w swojej dziedzinie, dla których jakość, bezpieczeństwo i niezawodność mają kluczowe znaczenie. To samo dotyczy działalności IMI w zakresie automatyzacji procesów. IMI Process Automation opracowuje rozwiązania zwiększające wydajność, zrównoważony rozwój i bezpieczeństwo w trudnych warunkach, w tym w przemyśle naftowym i gazowym, energetycznym i morskim. Ich produkty poprawiają funkcjonowanie zakładów i bezpieczeństwo procesów, chroniąc ludzi i zasoby przed skokami ciśnienia i ograniczając emisję gazów cieplarnianych. IMI Process Automation tworzy również zrównoważone rozwiązania, które przyczyniają się do czystszych dostaw energii.

Nasza współpraca rozpoczęła się w 2015 r. od zapewnienia lokalnego wsparcia w Czechach w obszarze finansów w ramach systemu ERP IFS Applications. Koncentrowało się ono na czeskim ustawodawstwie, konfiguracji i szkoleniu użytkowników. Jakość świadczonych usług, przejrzystość w zarządzaniu kosztami i nasza dogłębna znajomość agendy finansowej w IFS Applications przyczyniły się do pogłębienia naszej współpracy. Od połowy 2019 roku zapewniamy globalne wsparcie w ramach modułu finansowego systemu ERP dla wszystkich zakładów produkcyjnych IMI Process Automation. W 2020 r. zadowolenie klientów zaowocowało podpisaniem bezpośredniej długoterminowej umowy na świadczenie pełnego wsparcia dla wszystkich modułów IFS Applications wykorzystywanych we wszystkich spółkach produkcyjnych i handlowych IMI plc na całym świecie.

Nadal pogłębiamy naszą stałą współpracę, a także przejęliśmy większość wsparcia „pierwszej linii”. Nasi koledzy z działu wsparcia tworzą jeden zespół z grupą kluczowych użytkowników z IMI plc. Od początku 2021 roku komunikujemy się bezpośrednio z kluczowymi użytkownikami w oparciu o ustalone zasady i obowiązki, w ramach wspólnego zespołu IMI Process Automation i InfoConsulting.

Dla klienta nasza współpraca zaowocowała oszczędnościami kosztów rozwiązań wsparcia dla IFS Applications oraz lepszą kontrolą i prognozowaniem wydatków. Jednocześnie poprawiła się jakość i szybkość przetwarzania wymagań. Simon Jackson (ERP Leader w IMI Process Automation) dodaje do współpracy: „W InfoConsulting zyskaliśmy wiarygodnego partnera w zakresie wsparcia i rozwoju naszego systemu informatycznego. Doceniam ich profesjonalną i przejrzystą komunikację oraz doświadczenie ich zespołu”.

To customer story jest przykładem udanej realizacji motta „InfoConsulting – IFS Global Partner of Choice”. Dowodzi, że jesteśmy w stanie i jesteśmy gotowi wspierać innych klientów naszą wiedzą i odpowiedzialną pracą, aby stać się ich strategicznymi partnerami, a tym samym wypełniać naszą misję, która obejmuje zapewnienie kompleksowego wsparcia globalnym firmom w różnych krajach i na różnych kontynentach.

Man-and-woman-pose-with-isolation-valves-at-site-in-Italy-e1689334641129
IMI-Truflo-Italy-valve-being-tested

Ready to get started? Contact us!

Contact us at the office nearest to you or submit a business inquiry online.