InfoConsulting IFS Upgrade, czyli kuloodporna strategia NFM

nfm videocase

InfoConsulting IFS Upgrade

Małgorzata Dombrowska – CEO NFM PRODUCTION
Mirosław Kamiński – Head of InfoConsulting
Anders Mattsson – R&D Director NFM Group
Grzegorz Musiał – Vice President InfoConsulting
Marek Jażdżewski – Technical Director NFM
Marcin Litwin – Project Manager NFM
Tomasz Pawlik – Implementation Team Leader InfoConsulting

Małgorzata Dombrowska - CEO NFM PRODUCTION

NFM jest wiodącym dostawcą systemów ochrony osobistej, oferującym użytkownikom końcowym pełne spektrum ochrony przy jednoczesnym zwiększeniu ich możliwości. Portfolio produktów obejmuje odzież bojową GARM, systemy nośne THOR i pancerze SKJOLD. Nieustanne innowacje, proces projektowania zorientowany na użytkownika oraz najwyższa jakość produkcji oparta na skandynawskim dziedzictwie rzemiosła sprawiają, że produkty NFM są poszukiwane przez wojskowych i funkcjonariuszy organów ochrony prawa na całym świecie.

Grupa NFM, założona w 1996 r., zatrudnia dziś ponad 700 osób podzielonych na kilka dywizji: W szczególności dywizja NFM projektuje, produkuje i realizuje dostawy wyrobów dla wojska i organów ścigania na całym świecie.

Produkcja w naszych fabrykach musi spełniać najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa. Najnowsza wersja systemu IFS to dla nas ważny krok na drodze do transformacji cyfrowej. Dzięki współpracy z firmą InfoConsulting możemy lepiej wykorzystywać narzędzia technologiczne do realizacji celów jakościowych i biznesowych. Wdrożenie nowego systemu IFS i współpraca z firmą InfoConsulting były strategiczną i przemyślaną decyzją.

Jesteśmy przekonani, że usprawnienie procesów w naszej organizacji oraz wykorzystanie nowoczesnych narzędzi, takich jak IFS, pozwoli nam jeszcze lepiej zarządzać firmą i spełniać oczekiwania naszych klientów.

Mirosław Kamiński - Head of InfoConsulting

Wdrożenie systemu IFS w NFM przyniosło wymierne korzyści dla organizacji, ale przede wszystkim ułatwiło zarządzanie i wykonywanie codziennych obowiązków pracowników. InfoConsulting jest ekspertem w dziedzinie transformacji cyfrowej. Jesteśmy jedną z najszybciej rozwijających się firm konsultingowych przynoszących wartość naszym klientom. Z nami proces transformacji cyfrowej przynosi realne rozwiązania najważniejszych problemów i znacząco zwiększa efektywność biznesową. Działamy systemowo i długoterminowo, biorąc odpowiedzialność za cały proces transformacji cyfrowej, który dzielimy na 4 etapy – analizę, doradztwo, wdrożenie i wsparcie. W firmach takich jak NFM jakość jest kluczowa, dlatego w okresie poprzedzającym wdrożenie nasz zespół pracował z NFM nad szczegółowym planem wdrożenia i bardzo się cieszę, że zrealizowaliśmy go rzetelnie, terminowo i w ramach założonego budżetu.

Anders Mattsson – R&D Director NFM Group

Grupa NFM posiada dwa najnowocześniejsze zakłady produkcyjne, strategicznie zlokalizowane w Polsce. Kluczem do rozwoju międzynarodowej Grupy NFM jest działalność produkcyjna, sprzedaż i marketing oraz badania i rozwój, które prowadzimy w zakładzie w Lęborku. Aby zoptymalizować procesy produkcyjne, zdecydowaliśmy się na wdrożenie kompleksowego systemu ERP firmy IFS. Naszym partnerem konsultingowym i wdrożeniowym była firma InfoConsulting, platynowy partner IFS w Europie.

Korzyści z wdrożenia systemu to przede wszystkim pełna identyfikowalność produktów, automatyzacja zadań magazynowych oraz zamawianie komponentów magazynowych za pomocą terminali mobilnych, co pozwoliło nam usprawnić przepływ zadań serwisowych dzięki modułowi naprawczemu i rozwiązaniom terminalowym. Uruchomiliśmy również kioski obsługujące pracowników, aby ułatwić planowanie urlopów, a także wdrożyliśmy portale b2b po stronie zakupów i produkcji, aby ułatwić współpracę z kontrahentami. Dzięki współpracy z firmą InfoConsulting możliwe było optymalne wykorzystanie złożoności systemu ERP IFS 10. Konsultanci InfoConsulting zajmowali się analizą procesów i doradztwem na etapie przedwdrożeniowym. System został skonfigurowany ściśle pod nasze potrzeby w NFM, gdzie większość produkcji realizujemy na zlecenie. Od 2021 roku współpraca obejmuje również wsparcie serwisowe.

Grzegorz Musiał - Vice President InfoConsulting

Wspólnie z NFM opracowaliśmy zupełnie nową koncepcję procesów produkcyjnych i magazynowych. Stworzyliśmy rozwiązania dedykowane specjalnie dla NFM. Dzięki wysokiej dojrzałości i zrozumieniu konieczności zmian, wszystkie usprawnienia zostały sprawnie wdrożone.
Doświadczona kadra zarządzająca NFM była świadoma skali projektu i co najważniejsze, zaufała naszej wiedzy i doświadczeniu, specyficzny profil działalności firmy, kwestie bezpieczeństwa i wysokie standardy były kluczowymi czynnikami podczas całego wdrożenia, które, mimo że odbiegało od standardowych rozwiązań, zostało zrealizowane w czasie przewidzianym na projekt.
Kontynuujemy naszą współpracę z NFM w obszarze serwisowymi wspieramy bieżący rozwój aplikacje IFS.

Marek Jażdżewski – Technical Director NFM

W ramach upgrade’u wprowadzono również kilka modyfikacji, które zostały przeniesione do wersji 10. Były one dostosowane do potrzeb NFM. Lista modyfikacji była związana z koniecznością zapewnienia najwyższej jakości wszystkich procesów zachodzących w NFM. IFS 10 umożliwił także rozbudowę m.in. o nowe komponenty związane z kosztorysowaniem i planowaniem biznesowym, B2B oraz wizualizatorem produkcji.

Zaktualizowana wersja modułu utrzymania ruchu dała nam możliwość obsługi z urządzeniami mobilnymi przez techników zajmujących się zleceniami prac serwisowych. Istotne zmiany wprowadziliśmy również w magazynie gdzie obecnie korzystamy ze specjalnych terminali zbierających dane. Dzięki temu zwiększyliśmy wydajność pracowników magazynu i zmniejszyliśmy liczbę błędów. Kolejna bardzo ważna nowa funkcjonalność dotyczy przygotowywania wysyłek.

Dzięki niej mamy pełną kontrolę i wiedzę na temat każdej jednostki logistycznej i znajdujących się w niej komponentów. Mamy również nadzór nad przepływem zapasów na wszystkich etapach od zamówienia poprzez magazyn i produkcję. Nasze własne rozwiązanie w pełni wdrożone w systemie IFS wspiera i gwarantuje zapewnienie jakości naszych produktów na każdym etapie procesu produkcyjnego. Niewspominane do tej pory, ale bardzo ważne było przejście na rozwiązanie chmurowe. Wspólnie z firmą InfoConsulting z sukcesem przeprowadziliśmy migrację całego środowiska IFS.

Marcin Litwin – Project Manager NFM

Wdrożenie systemu IFS to szeroko zakrojony program obejmujący wszystkie najważniejsze obszary działalności NFM. Konieczne było stworzenie multidyscyplinarnego zespołu ekspertów, w skład którego weszli specjaliści NFM, ale także doświadczeni eksperci InfoConsulting.

Zespół wdrożeniowy NFM składał się z 13 specjalistów, którzy dobrze znali procesy i wiedzieli, jak te procesy powinny być odzwierciedlone w systemie. Warto podkreślić, że zespół projektowy był zaangażowany jednocześnie w ramach swoich codziennych obowiązków. Był to naprawdę intensywny czas dla całej organizacji. Efektem dobrej współpracy NFM i Zespołu InfoConsulting jest to, że projekt został zrealizowany w zaplanowanym czasie i założonym budżecie.

Tomasz Pawlik - Implementation Team Leader InfoConsulting

Projekt dla NFM był ambitny z kilku powodów. Przede wszystkim tworzyliśmy rozwiązania ściśle dedykowane dla tego klienta. Już sama koncepcja wykorzystania architektury systemowej jest nowatorskim podejściem, zwłaszcza w obszarach produkcji i logistyki.

NFM jest firmą dojrzałą, dlatego eksperci InfoConsulting mieli fantastycznych partnerów po stronie klienta, którzy doskonale znają istniejące procesy. Projekt był złożony i skomplikowany, ale dzięki zaangażowaniu całego zespołu zespołu udało się osiągnąć kluczowe wskaźniki efektywności projektu.

Gotowy żeby zacząć? Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami w najbliższym biurze lub prześlij zapytanie biznesowe online.