KUŹNIA POLSKA S.A. usprawniła działalność wdrażając IFS Applications™

Kuznia Polska case
Kuźnia Polska S.A. jest renomowanym producentem elementów stalowych dla wielu branż przemysłu. Przedsiębiorstwo to, o ponad 200-letniej historii, od początku specjalizuje się w kuźnictwie.

Kuźnia Polska jest producentem najwyższej jakości stalowych odkuwek matrycowych, których odbiorcami są polskie i zagraniczne przedsiębiorstwa m.in. z branży motoryzacyjnej, górnictwa, kolejnictwa i przemysłu maszynowego. Zaawansowana infrastruktura produkcyjna pozwala na wykonanie szerokiego asortymentu odkuwek. Wdrożenie systemu IFS Applications™ usprawniło procesy realizowane w obszarze produkcji, dystrybucji, utrzymania ruchu oraz finansowym i kadrowo płacowym.

Wyzwanie

Przed wdrożeniem systemu IFS Applications w firmie Kuźnia Polska S.A. używano niezintegrowanych narzędzi informatycznych, a brak spójności danych utrudniał analizę informacji i podejmowanie decyzji zarządczych na bieżąco. Ponadto utrzymywanie infrastruktury informatycznej, obejmującej wiele niezależnych programów, było dla firmy kłopotliwe.

Po przeprowadzeniu analizy dostępnych na rynku systemów ERP zarząd firmy Kuźnia Polska S.A. zdecydował się na wybór oferty firmy InfoConsulting, platynowego partnera IFS w Polsce, na wdrożenie systemu IFS Applications 8. Rozwiązanie to najlepiej spełniało wymagania funkcjonalne, szczególnie w obszarze produkcji. Jego elastyczność gwarantowała możliwość szybkiego reagowania na zmiany rynkowe. Główne cele wdrożenia to: centralizacja danych i zapewnienie bieżącego dostępu do informacji, dostarczenie kadrze zarządzającej aktualnych i dokładnych danych pozwalających na podejmowanie szybkich i trafnych decyzji biznesowych.

Rozwiązanie

Projekt wdrożenia został podzielony na dwa etapy:

  • analizę, w trakcie której konsultanci InfoConsulting przygotowali projekt rozwiązania
  • implementację zakończoną okresem asysty technicznej po starcie produkcyjnym.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem start produkcyjny systemu IFS Applications™ nastąpił w styczniu 2015 roku.

Z systemu IFS Applications™ korzysta 160 pracowników. Obecnie InfoConsulting serwisuje i rozwija rozwiązanie.

Wynik

Implemented modules

  • IFS Finanse
  • IFS Dystrybucja
  • IFS Produkcja
  • IFS Remonty
  • IFS Zarządzanie Jakością
  • IFS Zasoby Ludzkie
  • IFS Płace

Liczba użytkowników systemu: 160

Benefity

Uporządkowanie procesów

Centralizacja danych

Dostęp do informacji zarządczej na bieżąco

Efektywne planowanie produkcji

Pełna identyfikowalność produktów

Sprawne zarządzanie projektami

Lepsza gospodarka magazynowa

Skuteczna kontrola kosztów

Efektywne zarządzanie jakością

Gotowy żeby zacząć? Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami w najbliższym biurze lub prześlij zapytanie biznesowe online.