Najwyższa jakość produkcji z wykorzystaniem IFS Applications™ w SIMET

SIMET case
SIMET SA jest wiodącym producentem osprzętu elektrotechnicznego oraz specjalistycznych narzędzi dla potrzeb produkcji. Firma działa nieprzerwanie od 1970 roku i zatrudnia ok. 270 pracowników, z czego aż 200 stanowi grupa pracowników niepełnosprawnych, dzięki czemu SIMET jest największym Zakładem Pracy Chronionej w regionie.

Firma działa na terenie Polski, ale towary eksportowane są do Niemiec, Czech, Słowacji, Rosji, Estonii, Ukrainy, Litwy, Łotwy, Węgier, Rumunii i Grecji i innych krajów.

Wyzwanie

Dynamicznie rozwijająca się firma SIMET, zatrudniająca wielu pracowników i działająca na tak rozległym obszarze, potrzebowała nowoczesnego narzędzia informatycznego, które umożliwiłoby kompleksowe zarządzanie zarówno produkcją, zasobami, jak i kadrą.

Z uwagi na tę potrzebę InfoConsulting Poland Sp. z o.o. zrealizowała projekt kompletnego wdrożenia systemu IFS ApplicationsTM w wersji 10.

Kolejnym elementem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania firmy była potrzeba implementacji narzędzia do szybkiego tworzenia raportów. Doskonałym systemem, spełniającym oczekiwania klienta okazał się autorski produkt InfoConsulting – InfoReports.

Rozwiązanie

Trwający blisko rok projekt podzielony został na dwa etapy:

 • etap analizy przedwdrożeniowej zakończonej Projektem Rozwiązania,
 • wdrożenie zakończone dedykowaną asystą po starcie produkcyjnym.

Wdrożenie przeprowadził zespół ekspertów pod nadzorem kierowników projektu: ze strony SIMET SA – Adam Cimosz, ze strony InfoConsulting Poland – Adam Domagała

Wynik

Implemented modules

 • IFS Finanse
 • IFS Dystrybucja (zakupy, sprzedaż, magazyny)
 • IFS Produkcja
 • IFS Utrzymanie Ruchu
 • IFS CRM
 • IFS Kontrola Jakości
 • IFS Kadry i Płace
 • IFS Business Reporter
 • IFS Projekt

Wdrożone rozwiązania autorskie

 •  InfoReports

Benefity

Zastąpienie szeregu systemów niezintegrowanych jednym, nowoczesnym i w pełni zintegrowanym system

Otrzymywanie spójnych danych z różnych obszarów działania

Poprawa wydajności kadry i możliwość poszerzenia kompetencji, dzięki oszczędności czasu na działaniach operacyjnych

Redefinicja procesów biznesowych

Bieżący dostęp do informacji zarządczej ze zweryfikowanymi źródłami

Dokładna identyfikowalność wyrobów dostarczanych Klientom

Sprawniejsze zarządzanie współpracą z kooperantami, w szczególności obrabianymi przez nich przedmiotami

Aktualna informacja technologiczna oraz handlowa dostępną bezpośrednio z systemu

Efektywniejsze wykorzystanie workflow

Usprawnienie pracy magazynów w firmie

Gotowy żeby zacząć? Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami w najbliższym biurze lub prześlij zapytanie biznesowe online.