PAULA FISH, z branży przetwórstwa spożywczego, zwiększyła efektywność wdrażając system IFS Applications™ 9

Paula Fish case
Firma dysponuje własnymi zakładami przetwórczymi ryb pelagicznych, łososia, flądry i dorsza. Zakłady wyposażone są w nowoczesne komory zamrażania i chłodnie.

Spółka kontroluje pełny proces zaopatrzenia, przetwórstwa, magazynowania, sprzedaży mrożonek oraz transportu na rynek krajowy, europejski i azjatycki. Dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa wspiera system IFS Applications™, zapewniając optymalizację procesów operacyjnych i zwiększenie efektywności działań. Produkty Paula Fish są sprzedawane i dostarczane własnym transportem na polski rynek oraz na wiele rynków europejskich i azjatyckich.

Wyzwanie

Rozwój działalności Paula Fish utrudniał brak integracji narzędzi informatycznych. Informacje biznesowe były niejednolite i trudne do uzyskania, a przepływ danych w ramach organizacji ograniczony. Firma potrzebowała zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP, obejmującego całość procesów biznesowych. Po przeprowadzeniu analizy dostępnych na rynku rozwiązań zarząd Paula Fish podjął decyzję o wyborze firmy InfoConsulting, jako partnera gwarantującego sukces we wdrożeniu systemu IFS Applications™ 9.

Na początku 2017 r. podpisano umowę na wdrożenie rozwiązania.

Rozwiązanie

Przed wdrożeniem systemu IFS Applications w Paula Fish używano wielu niezależnych rozwiązań, w tym m.in. w zakresie obsługi magazynów chłodniczych, finansów i obsługi kadr. Wiele aspektów działalności firmy było realizowanych przy użyciu arkuszy kalkulacyjnych i innych specjalizowanych narzędzi. Głównym celem projektu wdrożenia systemu ERP było odwzorowanie pełnej działalności spółki w jednolitym systemie zintegrowanym.

Wdrożenie objęło wszystkie procesy realizowane w obszarze przetwórstwa i przechowywania ryb oraz integrację z systemem obsługi logistyczno-transportowej. Skoncentrowano się na kluczowych procesach dystrybucyjno-produkcyjnych i ich odwzorowaniu finansowym. System IFS Applications™ obejmuje główne obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa, takie jak: finanse i kontroling, logistyka wejściowa wraz z zaawansowaną obsługą zarządzania paletami, produkcja, logistyka wyjściowa, utrzymanie ruchu i obsługa kadr. W ramach projektu zdefiniowano nową strukturę organizacyjną firmy, dostosowując ją do realizacji nowych zadań. Ponadto określono kompetencje poszczególnych komórek i stanowisk pracy. Celem tych działań była poprawa efektywności pracy i usprawnienie zarządzania przedsiębiorstwem.

Wdrożenie i uruchomienie systemu odbyło się sprawnie i zgodnie z przyjętym harmonogramem. Pierwsze prace podjęto w kwietniu 2017 r., a start produkcyjny rozwiązania nastąpił w styczniu 2018 r.

Na początku zakładano, że w systemie będzie pracować ok. 50 użytkowników. W trakcie prac okazało się jednak, że ze względu na szeroki zakres wdrożenia potrzebna jest większa liczba osób pracujących przy użyciu systemu. Obecnie z systemu korzysta prawie 100 użytkowników. InfoConsulting bieżąco serwisuje i rozwija rozwiązanie.

Wynik

Wdrożone moduły

  • IFS Finanse
  • IFS Dystrybucja
  • IFS Remonty
  • IFS Produkcja
  • IFS Zasoby Ludzkie
  • IFS Płace

Liczba użytkowników systemu: 100

Benefity

Automatyzacja procesów przetwarzania danych

Usprawnienie obiegu informacji w przedsiębiorstwie

Dostęp do danych biznesowych w czasie rzeczywistym

Usprawnienie raportowania zarządczego

Automatyzacja rozliczania kosztów

Usprawnienie zarządzania materiałami i surowcem

Zwiększenie sprawności operacyjnej firmy

Gotowy żeby zacząć? Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami w najbliższym biurze lub prześlij zapytanie biznesowe online.