Pellenc ponownie wybrał IFS Applications

pellenc case

PELLENC s.r.o. Nowe Miasto nad Wagiem jest spółką zależną francuskiej firmy PELLENC SA, która jest jednym z największych producentów specjalistycznego sprzętu rolniczego, a jej główne portfolio produktów obejmuje maszyny i urządzenia do zbioru winogron, pielęgnacji winnic i sadów, linie do sortowania winogron oraz maszyny do zbioru oliwek.

Od początku 2014 r. firma PELLENC wykorzystuje system ERP IFS Applications do planowania i zarządzania produkcją. Po sześciu latach przechodzi na jego nową wersję.

Wdrożenie ERP

Pierwsze wdrożenie systemu IFS Applications w firmie trwało od marca 2013 r. do lutego 2014 r., kiedy projekt się zakończył. System został jednak wdrożony do rutynowej pracy wcześniej, bo na początku stycznia. W tym krótkim czasie, dzięki współpracy z dostawcą, udało się zaprojektować rozwiązanie i skonfigurować system tak, aby spełniał bieżące potrzeby firmy.

Zmiany w konfiguracji procesów biznesowych

W 2016 roku został przyjęty nowy strategiczny plan rozwoju biznesu dla Grupy PELLENC. Jednym z celów planu była poprawa obsługi klienta, co oznaczało m.in. znaczne skrócenie czasu realizacji dostaw.

„Dla nas, jako głównego dostawcy jednostek konstrukcyjnych dla technologii montażu końcowego we Francji, zadanie to oznaczało znaczne skrócenie czasu realizacji produkcji” – mówi o konieczności zmian w systemie zarządzania w firmie PELLENC s.r.o. inż. Mário Bezák, kierownik działu planowania produkcji i logistyki wewnętrznej.

„Do zarządzania produkcją używaliśmy systemu montażu na zamówienie, produkowaliśmy komponenty w partiach przy użyciu narzędzi optymalizacyjnych MRP. Jednak w obliczu wymaganych zmian, ten sposób zarządzania działalnością produkcyjną zaczął wydawać się nieefektywny.”

Podstawowe działania, które należało wówczas podjąć, związane były z koniecznością przyspieszenia przepływów materiałowych w produkcji i optymalizacji wykorzystania zasobów produkcyjnych; drugą grupę stanowiły działania ukierunkowane na zmiany w zakresie realizacji zamówień i dostaw. „Wykorzystując standardowe narzędzia systemu IFS, uprościliśmy strukturę zleceń montażowych, tak aby można było w sposób przejrzysty zarządzać tymi czynnościami bez konieczności ingerencji w strukturę konstrukcyjną produktów, nawet bez tworzenia zleceń produkcyjnych. W kolejnej fazie zaczęliśmy wykorzystywać harmonogramy i przypomnienia od klientów dostarczane za pomocą komunikatów EDI, co przesunęło nas bardziej w stronę systemu zarządzania stosowanego u dostawców w branży motoryzacyjnej. Uruchomiliśmy system Kanban, aby zapewnić dostawy standaryzowanych części do montażu, pracujemy bezpiecznymi zapasami i prognozami do wstępnego magazynowania produkowanych komponentów, ale także materiałów przed rozpoczęciem głównego sezonu” – wylicza poszczególne zmiany w zarządzaniu inż. Bezák „Naszą przewagą było to, że w tamtym czasie znaliśmy już system IFS Applications w takim stopniu, że znaczną część zmian w ustawieniach systemu informatycznego wdrożyliśmy sami, bez konieczności korzystania z usług konsultingowych dostawcy systemu ERP.”

Dalszy rozwój

Kolejne, dość zasadnicze zmiany zaszły w obszarze przepływów materiałowych w produkcji i ich wprowadzania do systemu. Firma utworzyła osobny magazyn dla części produkowanych w zespołach spawanych. Podobnie postąpiono z materiałami do montażu. Usprawniło to znacznie kontrolę stanów magazynowych i przyspieszyło kompletację zleceń produkcyjnych. Nie byłoby to jednak możliwe bez wdrożenia mobilnego rozwiązania do zarządzania magazynem. Rejestrowanie przyjęcia towaru do magazynu, wydanie do zużycia, ponowne zamówienie czy inwentaryzacja – to kilka standardowych funkcji dostępnych przy wykorzystaniu kodów kreskowych, które znacznie usprawniają zarządzanie przepływem zapasów. Oczywiście narzędzia te wykorzystywane są również w magazynach materiałów, a także w magazynach wyrobów gotowych.

Scentralizowane gromadzenie danych produkcyjnych zostało stopniowo zastąpione rejestrowaniem zapisów bezpośrednio przez pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy, tak aby dane w systemie informatycznym były jak najbardziej zbliżone do stanu rzeczywistego. Tylko w ten sposób można było osiągnąć poprawę w planowaniu procesu produkcyjnego.  „Dostosowaliśmy konfigurowalny system IFS Shop Floor Workbench do rejestrowania danych o produkcji, aby maksymalnie uprościć go dla pracowników, a także wyposażyliśmy stanowiska produkcyjne w technologię niezbędną do przetwarzania zapisów. Z mojego punktu widzenia uważam, że najtrudniejszą częścią całego wdrożenia było przekonanie niektórych pracowników, że powinni sami wprowadzać zapisy produkcyjne do systemu. Dziś jednak praktycznie wszyscy wprowadzają informacje do systemu bez większych problemów. I, co ważne, mamy narzędzia IFS Advanced Planning Board do planowania produkcji w środowisku o ograniczonych możliwościach produkcyjnych” – dodaje Mário Bezák. „Jesteśmy już zaznajomieni z systemem IFS Applications i wprowadzanie zmian jest teraz łatwe, nawet jeśli nie możemy obejść się bez wsparcia konsultantów InfoConsulting Slovakia. Natomiast w przypadku pierwotnego systemu ich wdrożenie nie byłoby w ogóle możliwe – i w tym tkwi zasadnicza różnica.”

Pod koniec ubiegłego roku firma PELLENC rozszerzyła funkcjonalność systemu o nowy moduł IFS Employee Equipment. Przy ponad 350 pracownikach zarządzanie obiegiem środków ochrony indywidualnej i narzędzi, ich zamawianie oraz przetwarzanie zapisów księgowych bez wsparcia systemu nie było już praktycznie możliwe.

Aktualizacja do IFS Applications 10

W najbliższych tygodniach rozpocznie się realizacja projektu, czyli przejście do nowej wersji. W IFS Applications w wersji 10 dodano szereg nowych funkcji, które znacznie zwiększają użyteczność systemu. „Mieliśmy okazję skonfrontować usprawnienia systemu z naszymi pomysłami na dalszy rozwój” – mówi inż. Bezák. „Ale ponieważ jesteśmy regularnie informowani o nowych rozwiązaniach, była to w zasadzie tylko kwestia doprecyzowania niektórych szczegółów”.

„Korzyści płynące z nowej wersji w obszarze zarządzania procesami są już ewidentne. A poza tym: po pierwsze, w nowej wersji wiele poprawek będziemy mogli wprowadzać sami – za pośrednictwem narzędzi IFS Application Extensibility, a po drugie, IFS Lobby to doskonałe narzędzie do wizualizacji stanu procesów, identyfikacji odchyleń i określania ścieżki ich eliminacji. Pozwoli to znacznie skrócić czas, jaki użytkownicy spędzają przed ekranami. A usprawnienie administracji jest jednym z celów tego projektu.”powiedział inż. Mário Bezák, PELLENC s.r.o.

Kluczowy wpływ zmian

  • Wydajne raportowanie – dostępność danych do podejmowania decyzji i łatwa prezentacja
  • Powiązanie bazy danych w projekcie z firmą macierzystą, powiązanie dokumentacji rysunkowej z zapisami IS i uproszczenie przetwarzania dokumentacji produkcyjnej
  • Integracja systemu IS z programem do tworzenia planów poprzez IFS Connect
  • Wsparcie dla rejestracji danych w produkcji i gospodarce magazynowej z wykorzystaniem kodów kreskowych
  • Kompleksowe narzędzia do zarządzania jakością i możliwość analizy występowania niezgodności
  • Możliwość obsługi specyficznych przypadków w ramach standardowego modelu danych IFS, otwartość systemu i możliwość wprowadzania poprawek we własnym zakresie

Gotowy żeby zacząć? Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami w najbliższym biurze lub prześlij zapytanie biznesowe online.