Pełna kontrola projektów z IFS Applications™ w Torpol S.A.

Torpol case study
Torpol S.A. z siedzibą w Poznaniu działa na polskim rynku od ponad 25 lat.

Firma specjalizuje się w kompleksowej realizacji obiektów komunikacyjnych, takich jak szlaki i stacje kolejowe oraz torowiska tramwajowe, a także obiekty inżynierskie. Firma świadczy ponadto usługi z zakresu budowy, modernizacji oraz remontów sieci elektroenergetycznych napowietrznych, sygnalizacji świetlnej sterowania ruchem drogowym, systemów oświetlenia ulicznego oraz sieci telekomunikacyjnych, jak również usługi projektowe w zakresie inwestycji komunikacyjnych. Spółka zatrudnia ponad 650 pracowników i dysponuje własną, rozbudowaną bazą sprzętowo-transportową obejmującą ponad 70 specjalistycznych maszyn i urządzeń.

Wyzwanie

Aby wesprzeć rozwój, zwiększyć efektywność działań i wzmocnić swoją konkurencyjność na rynku, firma Torpol potrzebowała nowoczesnego, zintegrowanego systemu biznesowego. Po przeprowadzeniu szczegółowej analizy zaawansowanych rozwiązań dostępnych na rynku wybrano system IFS ApplicationsTM 10 ze względu na jego elastyczność i dostosowanie do wymagań branży infrastrukturalnej.

Rozwiązanie

Konsultanci InfoConsulting przystąpili do projektu wdrożenia w marcu 2019 roku. Przeprowadzili kompleksową analizę przedwdrożeniową, kładąc szczególny nacisk na specyfikę branży. Uwzględnione zostały charakterystyczne w tym sektorze zagadnienia projektowe, które w powiązaniu z produkcją miały być oparte na finansach w systemie. System IFS ApplicationsTM 10 wspiera Torpol we wszystkich kluczowych obszarach, obejmujących finanse, łańcuch dostaw, zarządzanie projektami, sprzedaż i serwis, remonty, HR i analitykę biznesową. Start produkcyjny systemu – mimo krótkiego czasu wdrożenia – został przeprowadzony zgodnie z założeniami w styczniu 2020 roku. Obecnie InfoConsulting serwisuje i rozwija rozwiązanie.

Wynik

Wdrożone moduły

  • IFS Finanse
  • IFS Dystrybucja
  • IFS Produkcja
  • IFS Projekty
  • IFS Remonty
  • IFS Zarządzanie Jakością
  • IFS Zasoby Ludzkie
  • IFS Płace

Liczba użytkowników systemu: 235

Benefity

Uporządkowanie procesów

Centralizacja danych

Dostęp do informacji zarządczej na bieżąco

Efektywne planowanie produkcji

Pełna kontrola projektów

Sprawne zarządzanie projektami w terenie

Lepsza gospodarka magazynowa

Aktualna informacja technologiczna oraz handlowa dostępną bezpośrednio z systemu

Skuteczna kontrola kosztów

Efektywne zarządzanie jakością

Gotowy żeby zacząć? Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami w najbliższym biurze lub prześlij zapytanie biznesowe online.