YAWAL zwiększył efektywność produkcji dzięki IFS Applications™

yawal case
YAWAL S.A. należy do czołówki dostawców architektonicznych systemów profili aluminiowych w Polsce.

Swoją pozycje rynkową zawdzięcza 30-letniemu doświadczeniu i szerokiej gamie innowacyjnych rozwiązań. Spółka produkuje energooszczędne konstrukcje przeznaczone do budowy okien, drzwi, fasad, ścian działowych i osłonowych, ogrodów zimowych, świetlików, balustrad oraz osłon przeciwsłonecznych.

Wyzwanie

Od 20 lat YAWAL korzystał z aplikacji w wersji IFS Apps 99. System, choć już mocno przestarzały, z archaicznym, niezbyt intuicyjnym interfejsem w dostateczny sposób obsługiwał podstawowe procesy firmy, zwłaszcza że obrósł on zewnętrznymi aplikacjami ułatwiającymi użytkownikom pracę i rozszerzającymi funkcjonalność.

IFS Apps 99 nie był w stanie wspomagać procesów biznesowy w sposób przystający do dzisiejszej rzeczywistości. Zewnętrzne prace programistyczne i interfejsy ograniczyły też znacznie elastyczność wprowadzania zmian w konfiguracji aplikacji. Taki model nie mógł być dalej podtrzymywany, stąd władze YAWAL podjęły decyzję o konieczności aktualizacji.

Rozwiązanie

Wdrożenie przeprowadzono nie jako upgrade rozwiązania, lecz jako jego całkowitą reimplementację. Powstały nowe procesy, dostosowane do wymagań trzeciego dziesięciolecia XXI wieku.

W ramach umowy zmieniono nie tylko sposób obsługi aplikacji, ale również przebieg procesów. Podobnie jak podczas poprzedniego wdrożenia realizowanego w 1999 roku, skoncentrowano się na korzyściach, jakie firma ma odnieść dzięki aplikacji, a nie na „łataniu” braków kolejnej wersji.

Dane między aplikacją IFS Apps 9 a dwoma dużymi funkcjonalnościami zewnętrznymi, których nie udało się obsłużyć w aplikacji ERP (system projektowania konstrukcji przestrzennych oraz oprogramowanie bezobsługowego magazynu w pełni automatycznego) zostały dwukierunkowo zintegrowane. Dodatkowo, aby odciążyć personel IT i infrastrukturę własną podjęto decyzję o umieszczeniu całości instalacji IFS Apps 9 w cloudowej infrastrukturze firmy POLCON.

W spółce YAWAL funkcjonuje skomplikowany model produkcyjny, zakładający realizację całości procesu produkcyjnego w bezpośrednim powiązaniu z zamówieniem klienta. Dodatkowo planowanie produkcji utrudnia bardzo szeroka oferta kolorystyczna. Poszczególne kolory są zaś w krótkiej perspektywie czasowej niepowtarzalne i niesprzedawalne innym klientom. Dlatego zdecydowano o zastosowaniu modułu konfiguracji na zamówienie klienta (CTO) wraz z wielopoziomowym planowaniem popytu w zleceniach produkcyjnych (DOP).

Szczególną uwagę poświęcono właściwej organizacji przepływu pracy między poszczególnymi, współpracującymi z sobą wydziałami. Wszystko po to, by dochować ustalonych w chwili rejestracji zamówienia, przekazanych klientom terminów dostaw, do czego wykorzystano funkcjonalność Wielopoziomowego planowania dostępności (ATO).

Przemodelowano działanie modułu produkcyjnego, koncentrując się nie tylko na ogólnym rozliczaniu materiałowym, ale także na planowaniu surowcowym i osobowym. Opracowano i uruchomiono model planowania na wszystkich wydziałach produkcyjnych firmy. Świadomie i efektywnie używane są metody planowania statystycznego i MRP.

Całość procesów produkcyjnych raportowana jest na bieżąco przy użyciu bezprzewodowych terminali z czytnikami kodów kreskowych przez pracowników wydziałów produkcyjnych, bezpośrednio przez osoby pracujące na linii produkcyjnej przy rozpoczęciu i zakończeniu poszczególnych procesów. System automatycznie rozlicza surowce, czas pracy poszczególnych brygad, pozwala na automatyczny wydruk etykiet do oznaczania wyrobów w momencie, gdy schodzą one z produkcji.

Wynik

Wdrożone moduły

  • Finanse i księgowość
  • Kadry i płace
  • Dystrybucja
  • Produkcja

Liczba użytkowników systemu: 235

Benefity

Wyeliminowanie ręcznego raportowania

Wsparcie w planowaniu i rozliczaniu czasu pracy pracowników

Eliminacja dużej liczby operacji pomocniczych, realizowanych w biurach produkcji, a nie bezpośrednio na linii

Wsparcie dla realizowanych w firmie procedur kontroli jakości

Wdrożenie modelu kooperacji zewnętrznej w toku produkcji

Uproszczenie procedur handlowych, w tym: zawierania umów handlowych, pozyskiwania okazji handlowych, ofertowania, pozyskiwania nowych klientów

Optymalizacja zarządzania czasem pracy poprzez kalendarze i integrację z kalendarzem Outlook

Uproszczony mailing, dostęp do historii korespondencji handlowej oraz zarządzanie i dystrybucję dokumentacji handlowej

Wsparcie dla szybkiej obsługi zamówień

Wdrożenie zadaniowości pracowników magazynu w systemie WMS

Usprawnienie obsługi zapotrzebowań zakupowych

Gotowy żeby zacząć? Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami w najbliższym biurze lub prześlij zapytanie biznesowe online.