ZETKAMA efektywnie planuje i realizuje proces produkcji

ZETKAMA case
ZETKAMA to jeden z największych producentów armatury przemysłowej w Europie Środkowo-Wschodniej, z własną odlewnią żeliwa.

Oferuje ponad 2 000 wyrobów armaturowych, takich jak zawory zaporowe, zwrotne, mieszkowe, przepustnice, filtry, kurki kulowe i inne, które sprzedaje do ponad 70 krajów na całym świecie. ZETKAMA wchodzi w skład Grupy Kapitałowej MANGATA, którą tworzą: Kuźnia Polska, Masterform, MCS, Śrubena.

Wyzwanie

Grupa Kapitałowa Zetkama zatrudnia obecnie ponad 1000 pracowników zlokalizowanych w kilku zakładach produkcyjnych. ZETKAMA SA jest większościowym udziałowcem fabryki elementów złącznych ŚRUBENA UNIA S.A. w Żywcu oraz właścicielem firmy MCS Sp. z o.o. w Żorach. Zetkama sprzedaje swoje produkty do ponad 40 krajów na całym świecie. Wobec piętrzących się zadań i skali działalności konieczna była standaryzacja i integracja wszystkich procesów wewnętrznych Spółki.

Gwarancją szybkości i skuteczności podejmowanych decyzji było wdrożenie jednego systemu ERP, który wesprze realizację założonych celów.

Decyzja Zarządu Spółki dotycząca wdrożenia systemu IFS Apps była uwarunkowana potrzebą zwiększenia elastyczności w realizacji strategii i rozwoju oraz wsparcia procesów, które z racji prowadzonej działalności były krytyczne i dotychczas słabo obsługiwane. Branża odlewnicza i produkcja armatury to specyfika, z którą system IFS i eksperci InfoConsulting mogli jako jedynie na rynku sobie poradzić. Odlewnie bardzo wolno przechodzą transformację cyfrową ze względu na brak rozwiązań rynkowych w tym zakresie. Ponadto również w ZETKAM utarte metody działania i procesy wydawały się zbyt mocno zakorzenione, aby umożliwić wcześniej zmiany technologiczne. Spotkania handlowe i prezentacje IFS udowodniły i potwierdziły jednoznacznie, że skuteczne i efektywne wdrożenie jest możliwe.

Rozwiązanie

Konsultanci InfoConsulting przystąpili do projektu wdrożenia we wrześniu 2016 roku. Zadanie nie było łatwe ze względu na specyfikę branży i wymagania stawiane przez użytkowników. Dochodził do tego problem krótkiego czasu wdrożenia i uzgodnionych terminów gwarantujących uruchomienie systemu już w lipcu 2017. Analiza przedwdrożeniowa pozwoliła na szczegółową ocenę potrzeb Klienta i dała podstawy do sprecyzowania zakresu wsparcia wszystkich procesów w organizacji. Uwzględnione zostały kamienie milowe, których kontrola i monitorowanie pozwalały na dotrzymanie terminów bez zwiększania ryzyka związanego z pozostałymi zagadnieniami projektowymi. System IFS ApplicationsTM 9 wspiera ZETKAMA we wszystkich kluczowych obszarach, obejmujących finanse, łańcuch dostaw, sprzedaż i serwis, remonty, HR i analitykę biznesową. Start produkcyjny systemu – mimo krótkiego czasu wdrożenia – został przeprowadzony zgodnie z założeniami w lipcu 2017 roku. Obecnie InfoConsulting serwisuje i rozwija rozwiązanie.

Wynik

Wdrożone moduły

  • IFS Finanse
  • IFS Dystrybucja
  • IFS Produkcja
  • IFS Remonty
  • IFS Zarządzanie Jakością
  • IFS Zasoby Ludzkie
  • IFS Płace

Liczba użytkowników systemu: 325

Benefity

Uporządkowanie i standaryzacja procesów

Szybkość i łatwość komunikacji w GK

Dostęp do informacji zarządczej na bieżąco, możliwość generowania raportów on-line, wykorzystanie Lobby, jako elementu BI

Efektywne planowanie i realizacja produkcji z uwzględnieniem własnej odlewni

Optymalizacja procesów zarządzania na wszystkich etapach działalności

Optymalizacja gospodarki magazynowej, płynna korelacja z zamówieniami

Skuteczna kontrola kosztów z uwzględnieniem wielofirmowości

Efektywne zarządzanie jakością

Gotowy żeby zacząć? Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami w najbliższym biurze lub prześlij zapytanie biznesowe online.